www.what2do.co.il

הקפאת תיק הוצאה לפועל, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 3.3 מתוך 5

הקפאת תיק הוצאה לפועל, באילו מקרים?

תיק בהוצאה לפועל נסגר באופן אוטומטי כאשר נפרע מלוא החוב, אולם רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על סגירתו מחוסר מעש, גם כאשר החוב לא נפרע, אם במשך שנתיים לא ננקטו בו פעולות לגביית החוב. הקפאת תיק הוצאה לפועל מעכב באופן זמני את כל ההליכים המתנהלים נגד החייב.


חוק ההוצאה לפועל מאפשר במקרים מסוימים לבקש לעכב או להשהות את הליכי הגבייה במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, כגון: צו עיקול, צו מאסר, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על החזקה ושימוש בדרכון או ברישיון נהיגה והגבלות נוספות המוטלות על החייב.


עיכוב הליכים מפסיק באופן זמני את כל ההליכים בתיק, לעומת השהיית הליך המפסיקה באופן זמני הליך מסוים. החוק מגדיר במפורש מהם המקרים שבהם ניתן להורות על עיכוב הליכים, כך שלרשם אין סמכות בלתי מוגבלת לעכב הליכים. במקרים מסוימים ניתנת לחייב זכות אוטומטית לעיכוב הליכים, ללא צורך בהגשת בקשה, אך במקרים אחרים שבהם לחייב אין זכות אוטומטית, רשאי הרשם לסרב לבקשה על פי שיקול דעתו.


סעיף 17 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי במקרה של עיכוב הליכים כל הליכי הגבייה מעוכבים באופן גורף. כאשר מתקיימות העילות לעיכוב הליכים הרשם חייב לעכב את ההליכים, ובהעדרן אין לו סמכות כזו. סעיף 16 לחוק מסדיר את הנושא של השהיית הליך, וקובע כי במצב זה הסמכות רחבה יותר, והיא מצויה בשיקול דעתו של הרשם, והמשמעות היא השהיית הליך מסוים או חלק מההליכים, בעוד שאר ההליכים אינם מעוכבים.


הגשת בקשה לעיכוב הליכים


ערעור על החלטת רשם או ערכאה שיפוטית אינו מקפיא את פעולות הגבייה שמתבצעות נגד החייב, לכן אם הוא מעוניין בעיכוב ההליכים עליו להגיש בקשה מנומקת ומשכנעת לרשם על גבי טופס בקשות לעיכוב הליכים. כאשר מוגש ערעור או בקשת רשות ערעור ניתן להגיש את הבקשה לעיכוב הליכים לבית המשפט עצמו במקום לרשם.


את הבקשה לעיכוב הליכים יש להגיש בכתב ולפרט מהם הנימוקים המצדיקים את העיכוב, בצירוף תצהיר המפרט את העובדות הרלוונטיות. יש להגיש מספר עותקים: לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל, העתק לחייב, העתק לזוכה והעתק ללשכת ההוצאה לפועל אם הבקשה מוגשת לבית המשפט.


בקשה להשהיית הליך מסוים


בכל שלב יכול החייב לבקש להשהות הליך מסוים בתיק ההוצאה לפועל. השהיית הליך מפסיקה באופן זמני רק את ההליך המסוים, בזמן ששאר ההליכים בתיק נמשכים, לעומת עיכוב הליכים שמפסיק באופן זמני את כל ההליכים בתיק.


חייב המעוניין להשהות הליך מסוים או חלק מההליכים, נדרש להגיש בקשה בכתב ללשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל התיק, באמצעות טופס בקשות כלליות, ולפרט מהו ההליך שאותו הוא מבקש להשהות ומהם הנימוקים לכך. יש לצרף תצהיר עם העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה וסוג הערובה שמציע החייב. מנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי להשהות הליך או להימנע מביצועו רק בכפוף להחלטת הרשם על השהייתו.


עיכוב הליכים אוטומטי בתיק הוצאה לפועל


החייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי אם הוא הגיש התנגדות לביצוע שטר בתוך התקופה הקבועה בחוק, או אם הוא הגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב, אם הרשם פנה לבית המשפט כדי לקבל הבהרה לגבי פסק דין לא ברור שבגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל, או אם החייב הגיע להסדר עם הזוכה לתשלום החוב שלא דרך הוצאה לפועל, וכן במקרה של הליכי מימוש משכנתא על דירת מגורים לצורך פירעון החוב, אם החייב הודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה או מונה כונס נכסים לדירה. 


במקרים מסוימים שבהם החייב לא זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי, החייב רשאי להגיש בקשה לעיכוב הליכים, אך לרשם יש שיקול דעת לסרב לבקשה. כך לדוגמה, החייב רשאי לבקש לעכב את הליכי הוצאה לפועל אם הוא מגיש טענת פרעתי, בתנאי שהרשם השתכנע כי יש טעמים מיוחדים לכך. או אם אחד הצדדים הודיע שהוא מעוניין להגיש ערר, ערעור או בקשת רשות ערעור.


אם צד שלישי טוען שיש לו זכויות במקרקעין שלא רשומים בטאבו והם עוקלו במסגרת הליכי הוצאה לפועל, רשאי הרשם לעכב את מכירת המקרקעין כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט בעניין זכותו במקרקעין. הרשם רשאי לעכב את ביצוע מכירת הנכסים אם אדם כלשהו נפגע מהחלטתו לגבי בעלות על מיטלטלין שעוקלו. בנוסף החייב רשאי להגיש בקשה לעיכוב הליכים, אם הוא הגיש באיחור בקשת התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב. אולם הרשם רשאי לסרב לבקשה לעיכוב על פי שיקול דעתו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.