www.what2do.co.il

חובת דיווח בתיקי הוצאה לפועל במסלול מזונות

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חובת דיווח בתיקי הוצאה לפועל במסלול מזונות

חוק ההוצאה לפועל מחמיר עם חייבים המתחמקים מתשלום מזונות לנשים ולילדים, ומעמיד לרשות הזכאים לקבלת מזונות על פי פסק דין של בית משפט, אפשרות למימוש פסק הדין וקבלת תשלום דמי מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

 

אישה שניתן לטובתה פסק דין למזונות נגד בעלה, יכולה להגיש את פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, והיא רשאית לבחור במסלול הרגיל או במסלול מזונות. את הבקשה ניתן להגיש ללשכת ההוצאה לפועל רק לאחר שחלף המועד לביצוע התשלום שנקבע בפסק הדין, ואם לא נקבע מועד לתשלום, ניתן להגיש את הבקשה לביצוע בכל עת לאחר מתן פסק הדין.

 

מהו ייחודו של מסלול המזונות?

 

ההבדל בין מסלול רגיל למסלול מזונות בהוצאה לפועל, הוא שבמסלול מזונות הזוכה לא צריך לבצע שום פעולה לאחר פתיחת התיק, ורשם ההוצאה לפועל נוקט בהליכים הנדרשים לגביית החוב ביוזמתו. כמו כן, אין צורך בעורך דין, ולכן לרוב הזוכה לא זכאי לקבל מהחייב שכר טרחת עורך דין, פרט למקרים חריגים.

 

לא ניתן לגבות חוב מזונות במסגרת ההליך המקוצר בהוצאה לפועל. ואולם במסגרת מסלול המזונות, ניתן לנקוט נגד חייב כל הליך שניתן לנקוט נגד חייבים אחרים. הרשם רשאי לנקוט נגד החייב בהליכים הבאים: עיקול משכורת, עיקול כספים השייכים לחייב, עיקול רכב, עיקול נכסים הנמצאים אצל צד שלישי, עיקול מיטלטלין ואם החוב מעל 50,000 שקל ניתן להטיל גם צו עיקול מקרקעין.

 

אם הטלת הסנקציות לא גרמה לחייב להסדיר את תשלום המזונות, ניתן לאחר 30 ימים נוספים לנקוט נגדו בעיקול ברישום של כספים הנמצאים בבנק או בקופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות, חברות אשראי, רשות המסים ועוד. לאחר 30 ימים נוספים, אם כתוצאה מאחד העיקולים שבוצעו ברישום התקבלה תשובה שנמצאים כספים של החייב אצל אותו גוף, ניתן יהיה לממש אותם.

 

כעבור 45 ימים נוספים יכול הרשם להוציא צו לקבלת מידע על החייב המצוי אצל מוסדות שונים, כמו המוסד לביטוח לאומי ומנהל מקרקעי ישראל. אם כתוצאה מהצו התקבל מידע על החייב שבעקבותיו ניתן לבצע עיקולים נוספים, יבוצעו העיקולים.

 

במקרה שעדיין נותרה יתרת חוב מזונות, העובד הממונה על גביית החוב מטעם לשכת ההוצאה לפועל רשאי לבקש מהרשם לנקוט בתפיסת רכב, עיקול ברישום של מקרקעין גם בחובות הנמוכים מסך של 50,000 שקלים ומימוש נכס שעוקל שאינו דירת מגורים. כאשר מדובר בחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, ניתן להטיל עליו גם צו מאסר. אם למרות כל ההליכים החוב לא נגבה, ניתן לממש גם את דירת המגורים של החייב.


חובת דיווח לכנסת במסלול מזונות

 

סעיף 20כב לחוק ההוצאה לפועל מסדיר את חובת דיווח לכנסת בתיק הוצאה לפועל במסלול מזונות. על פי סעיף זה, על שר המשפטים למסור לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על יישום הוראות הוצאה לפועל במסלול מזונות.

 

הדיווח כולל בין היתר פירוט לגבי כל המפורטים להלן בשנה שאליה מתייחס הדו"ח, תוך הבחנה בין בקשות המוסד לבקשות זוכים שאינם המוסד, ובין בקשות לביצוע פסקי דין למזונות המגיעים לבן זוג, לילדים או להורים.

 

יש למסור נתונים על הגבייה במסלול מזונות ועל הגבייה בתיקי מזונות במסלול רגיל, מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול מזונות ומספר הבקשות שהוגשו לביצוע פסק דין למזונות במסלול רגיל, מספר התיקים שהועברו ממסלול מזונות למסלול רגיל ופירוט הטעמים להעברתם, מספר התיקים במסלול מזונות שבהם נפסק שכר טרחת עורך דין, סוגי הליכים שננקטו במסלול מזונות ומספר ההליכים שננקטו בכל סוג ונתונים על בקשות בטענת פרעתי שהוגשו בתיקים במסלול מזונות ובתיקי מזונות במסלול הרגיל, ואופן הטיפול בהן.

 

ערעור על החלטה בתיק מזונות

 

בתיק הוצאה לפועל לביצוע פסק דין למזונות, רשאי החייב או הזוכה לערער על כל החלטה של הרשם ללא צורך בהגשת בקשת רשות לערער. במקרה שההחלטה ניתנה בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 יום מהמועד שבו היא התקבלה. אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 יום ממועד המצאתה למערער. חייב המעוניין לעכב את הליכים שננקטו נגדו לצורך זירוז וגביית החוב, עד סיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.