www.what2do.co.il

ביטול הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ביטול הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

הגבלת רישיון נהיגה של חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל משמשת כאמצעי להפעלת לחץ על החייב כדי שיזדרז וישלם את החוב כלפי הזוכה. רשם ההוצאה לפועל רשאי אך לא חייב להטיל את ההגבלה, והדבר נתון לשיקול דעתו, אם סבר כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכי הוצאה לפועל אחרים שננקטו נגדו לצורך גביית החוב.


הגבלת רישיון נהיגה ניתן להטיל על חייב שנחשב לבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או כאשר החוב נובע עקב אי תשלום מזונות לאישה, לילדים או להורים של החייב. במצב זה רשאי רשם ההוצאה לפועל להגביל את זכותו של החייב לקבל, להחזיק או לחדש את רישיון הנהיגה.


נוסף על כך, ניתן להטיל על חייב שלא מסדיר את החוב ולא עומד בצו תשלומים חודשי, הגבלה על הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר, צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק, הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי והגבלה על ייסוד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד.


ביטול הגבלה עקב פגיעה צפויה בחייב


תיקון לחוק ההוצאה לפועל משנת 2008, קובע כי רשם ההוצאה לפועל רשאי להגביל את רישיון הנהיגה של החייב בכל צורה מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה, אם סבר כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, ביוזמתו או על פי בקשת הזוכה.


ואולם, אם הרשם שוכנע כי הגבלת רישיון הנהיגה תפגע פגיעה ממשית ביכולת ההשתכרות של החייב וביכולתו לשלם את החוב, או שהרישיון נחוץ לו מחמת נכותו או נכות של בן משפחה התלוי בו להסעות, הוא רשאי שלא להטיל את המגבלה, במצב שבו פרנסת החייב תלויה ברישיון, והחייב ובני משפחתו נפגעים מכך.


תיקון לחוק משנת 2018 קובע כי הגבלת חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה, לא תוטל אם הרשם שוכנע כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו. סעיף זה תקף גם לחייב שהוטלה עליו הגבלה מלהחזיק רישיון נהיגה כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע עקב אי תשלום אגרה.


באילו מקרים ניתן להגביל רישיון נהיגה?


רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלה על רישיון הנהיגה של החייב במקרים הבאים: האחד, אם החייב הובא לחקירה בפני הרשם, והוכח כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי תשלום החוב, ובתנאי שסך כל החובות במצטבר מעל 500 שקלים.


השני, כאשר החוב נובע ממזונות המגיעים מהחייב לבת זוגו, לילדיו או להורים שלו, חוץ מחוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות. והשלישי, כאשר הוכח כי החייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וחלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה וסך החוב המצטבר מעל 2,500 שקלים או שחלפה שנה ממועד המצאת האזהרה, והחוב מעל 500 שקלים.


מועד כניסת ההגבלה לתוקף


סעיף 66ג לחוק ההוצאה לפועל קובע כי ההגבלה תיכנס לתוקף רק לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב התראה בדבר הגבלה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה. אם במהלך 30 הימים החייב ייפרע את החוב או יתייצב לחקירת יכולת וישכנע את הרשם כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שתינתן החלטה אחרת - ההגבלה לא תיכנס לתוקף.


במקרה שהרשם הטיל את ההגבלה בנוכחות החייב, לא תישלח אליו התראה בדואר. במצב זה ההגבלה תיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הטלת ההגבלה, אלא אם החייב יסדיר במהלך תקופה זו את מלוא התשלום או שתינתן החלטה אחרת בידי הרשם.


באילו מקרים תבוטל ההגבלה?


ההגבלה על רישיון הנהיגה תבוטל אם החייב ישלם את מלוא החוב שבגינו נפתח התיק. כמו כן, הרשם רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לפי בקשת החייב, או להתנות את הביטול במתן ערובה אם השתכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.


אם הרשם סבר כי החייב מקיים את ההוראות של צו התשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב, הוא יורה על ביטול ההגבלה. ואולם, ניתן להטיל את ההגבלה מחדש במצב שבו החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם. במצב זה ההגבלה תיכנס לתוקף מיד ללא צורך בשליחת התראה.


אם ההגבלה על הרישיון בוטלה, לשכת ההוצאה לפועל תמציא מיד ועד 24 שעות מעת הביטול, הודעה על כך לגורמים הרלוונטיים, כמו משטרת ישראל, ותשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה. כמו כן, אם ההחלטה על הגבלת הרישיון התקבלה מבלי שהחייב הביע את טענותיו בפני הרשם, החייב רשאי להגיש בקשה לביטול ההגבלה בתוך שבוע ימים מהיום שנודע לו עליה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... 



המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.