www.what2do.co.il

חקירת יכולת

דרגו את המאמר
  התקבלו 6 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חקירת יכולת

מהי חקירת יכולת ?

אחת מדרכי ההוצאה לפועל היא חקירת מצבו של החייב, הכנסותיו וחובותיו. זאת על מנת לברר את יכולתו לשלם את החוב ולמלא אחר צו התשלומים שניתן נגדו.


התייצבות לחקירת יכולת

חייב שאין באפשרותו לשלם את החוב ע"פ השעורים שנקבעו, יתייצב לחקירת יכולת בתוך 21 יום ממועד המצאת האזהרה או המועד אחר שנקבע באזהרה. חובת ההתייצבות לא תחול על חייב שהגיש בקשת "פרעתי", תוך 21 יום מהמצאת האזהרה אלא אם נדחתה בקשתו.

אם החייב הוא תאגיד או הוכרז כמוגבל באמצעים, או במקרה שהחייב הגיש בקשה לצו תשלומים תוך 21 יום מקבלת האזהרה אין הוא חייב להתייצב לחקירת יכולת.
   

אי התייצבות לחקירת יכולת

חייב שלא יתייצב לחקירת יכולת במועד יראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובו, כך גם לגבי התייצבות ללא המסמכים הנדרשים. אולם אם לא יתייצב החייב מסיבות שאינן תלויות בו לא יראה כמשתמט מתשלום חובו.

במקרים בהם החייב לא התייצב לחקירת יכולת רשאי הזוכה לבקש צו הבאה נגד החייב. המשמעות היא כי שוטרים יגיעו לביתו של החייב על מנת לעצור אותו.

לפני החקירה

לפני החקירה על החייב לענות על שאלון בדבר יכולתו הכלכלית ולחתום על טופס ויתור סודיות בענייני כספים ונכסים.


החקירה

תתבצע בד"כ ע"י ראש ההוצאה לפועל. בנוסף יזומנו הזוכה ועורך דין מטעמו.  במקרים בהם לזוכה או לעורך הדין מטעמו יש  מידע מיוחד אודות נכסי החייב אשר ראש ההוצאה לפועל לא יודע עליו, ייחקר החייב ע"י עורך הדין מטעם הזוכה.


מי נוכח במהך חקירת יכולת?

 

ראש ההוצאה לפועל רשאי, מיזמתו או לפי בקשת הזוכה או החייב, לחקור במצבו של החייב, נכסיו, הכנסותיו וחובותיו כדי לברר את יכלתו של החייב לקיים את פסק הדין. 

בחקירת יכולת רשאי ראש ההוצאה לפועל להזמין לחקירה את החייב וגם עדים, ולכוף התייצבותם, מתן עדות והגשת מסמכים, בדרך שמוסמך לכך בית משפט.

 

התייצב החייב לחקירת יכולת כאמור, רשאי ראש ההוצאה לפועל לקיים את חקירת היכולת אף ללא הזמנת הזוכה. התקיימה חקירת יכולת ללא הזמנת הזוכה, רשאי הזוכה לבקש מראש ההוצאה לפועל לקיים חקירת יכולת נוספת בנוכחותו.

 

חקירת יכולת תהיה בפומבי או בדלתיים סגורות כפי שיורה ראש ההוצאה לפועל. 

הגשת תצהיר והחלטה על-פי תצהיר 

המבקש חקירת יכולת לפי סעיף 67 רשאי לצרף לבקשתו תצהיר שבו יכלול פרטים בדבר נכסי החייב, הכנסותיו ויכלתו לקיים את פסק הדין, ויכול הוא לכלול בתצהירו הצעה בדבר השיעורים שבהם ישולם החוב. 

אם הגיש הזוכה תצהיר כאמור, רשאי ראש ההוצאה לפועל, לאחר שהזמין את החייב לחקירת יכולת, לתת החלטה או צו לפי פרק זה, אף בהעדרו של החייב. הגיש החייב את התצהיר, רשאי ראש ההוצאה לפועל לתת החלטה או צו לפי פרק זה על פי התצהיר בלבד. 

במקום חקירה או נוסף עליה רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות שהחייב יענה בתצהיר לשאלון, תוך המועד שקבע לכך, ורשאי הוא לתת החלטה או צו לפי פרק זה על סמך התצהיר, ואם לא הגיש החייב תצהיר לשאלון - אף בהעדר תצהיר. 

תשלום בשיעורים לאחר חקירת יכולת 

ראש ההוצאה לפועל רשאי, לאחר חקירת יכולת, או על סמך תצהיר , או לפי הסדר בכתב בין החייב ובין הזוכה, לצוות על תשלום החוב הפסוק במועד או בשיעורים שיקבע.  

צו כאמור ייכנס לתקפו במועד שיקבע ראש ההוצאה לפועל, אך רשאי ראש ההוצאה לפועל לבטלו או לשנות את השיעורים שקבע בו.

 

נקבעו שיעורים בפסק הדין, יכול ראש ההוצאה לפועל, אם ראה הצדקה לכך, להפנות את בעלי הדין לבית המשפט כדי לבקש שינוי השיעורים שנקבעו. 

 

 בקשה לשינוי צו תשלום או הוראת תשלום 

חייב רשאי, בכל עת, להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלום או לשינוי כל צו תשלומים שניתן לפי החוק, אם חל שינוי ביכולתו לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו. 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.