www.what2do.co.il

איך להגיש ערעור על החלטה בהוצאה לפועל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

איך להגיש ערעור על החלטה בהוצאה לפועל?

חייב, זוכה או צד שלישי שנפגעו מהחלטות שהתקבלו בהוצאה לפועל רשאים להגיש ערעור, במטרה לשנות את ההחלטה, לבחון אותה מחדש או לבטלה. על החלטות של מנהל או של עובד בלשכה יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל, וערעור על החלטות הרשם יש להגיש לבית משפט השלום או לבית המשפט לענייני משפחה, על פי סוג התיק.

 

לדוגמה: ערעור על החלטת פקיד בלשכת ההוצאה לפועל ניתן להגיש לרשם אם הוא מסרב לקבל לידיו מסמכים מסוימים או בקשות של אחד הצדדים, או אם מנהל הלשכה מחליט על הוצאת מעוקלים במקום להשאירם במקומם. ערעור על החלטת הרשם ניתן להגיש במקרה שהחלטה שהתקבלה פגעה באחד הצדדים. את הערעור על פקיד או מנהל יש להגיש בכתב לרשם, ולפרט את הנימוקים, בתוך שלושה ימים מהיום שנודע למערער על הפעולה שעליה הוא מעוניין לערער. על החלטת הרשם ניתן לערער רק לאחר קבלת רשות.

 

בקשת רשות לערער

 

על רוב החלטות הרשם אין זכות ערעור אוטומטית ויש לקבל אישור להגשת ערעור. את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום. במקרים מסוימים האישור יכול להינתן על ידי הרשם בגוף ההחלטה עצמה שעליה רוצים לערער, אולם במקרה שהרשם לא העניק אישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום. עם זאת לא ניתן לערער על החלטה לתת רשות ערעור.

 

לאחר הגשת הבקשה לרשות ערעור, המערער נדרש להמציא העתק מהבקשה לצדדים האחרים ולאחר מכן נקבע מועד לדיון בנוכחות הצדדים. בית המשפט יכול לדחות את הבקשה, או לקבלה לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע את טענותיהם. במהלך הדיון הצדדים רשאים להביא ראיות חדשות, גם אם המערער נמנע מלהביא אותן בפני הרשם.

 

הגשת ערעור ללא צורך בבקשת רשות ערעור

 

במספר מקרים ניתן להגיש ערעור ללא צורך בקבלת רשות מהרשם, אלא ניתן לפנות אוטומטית לבית משפט השלום בתוך 20 ימים, או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים. את הערעור יש להגיש במספר העתקים לבית המשפט, לרשם ולכל המשיבים, ולפרט את הנימוקים העובדתיים והמשפטיים הרלוונטיים.

 

אין צורך בבקשת רשות במקרים הבאים: בעת מעצר למניעת הפרעה בביצוע, בשל מתן צו עיכוב יציאה מהארץ, בהחלטות במסגרת טענת פרעתי, בחיוב של נאמן, בהחלטה בעניין מכירה או פינוי של מקרקעין המשמשים את החייב למגורים, ובחיוב של צד שלישי.

 

גם במקרים הבאים אין צורך באישור להגשת ערעור: בחיוב של כונס נכסים בפיצוי, בהגבלות של שימוש בדרכון, בצו הבאה, במאסר חייב בעל יכולת בשל אי תשלום חוב, במאסר עקב חוב מזונות, וכן על כל החלטה של הרשם הקשורה לביצוע פסק דין בענייני משפחה, וצו שבמסגרתו העניק את הרשות לערער.

 

הגשת בקשת רשות ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב שהגיש ערעור ומעוניין לעכב את ההליכים נגדו עד לקבלת ההחלטה, רשאי להגיש בקשה לעיכוב הליכים כגון: צווי עיקול, צו הבאה וצו עיכוב יציאה מהארץ.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.