www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - עיקולים

תביעה כספית לתשלום פיצויים בגין עיקול שהוטל שלא כדין

חברת ביטוח טענה כי המבוטחת לא שילמה את מלוא הפרמיה ולאחר שהגישה תביעה על סכום קצוב נקטה בהליכי גבייה, אולם לא הוכיחה כי מסרה אזהרה טרם הוציאה צו עיקול. 


הטלת עיקולים זמניים על זכויות חברת נדל"ן במעמד צד אחד

הזוכה הגיש ערעור על החלטת רשמת אשר דחתה את בקשתו להטלת עיקולים זמניים על זכויות החייבת במעמד צד אחד, בטענה כי החברה מצויה בקשיים כלכליים וקיים חשש לגבי חדלות פירעונה. 


האם כספי פיצויי הפיטורין מוגנים מפני נושי העובד?

החייב בהוצאה לפועל הגיש ערעור על החלטת הרשמת, בנוגע לעיקול פיצויי פיטוריו. החייב טען כי כספי הפיצויים אינם ברי עיקול ומוגנים על פי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין. 


רשות המס תפצה פנסיונרית עקב עיקול רכב ללא מסירת הודעה

רשות המס לא טרחה ליידע את התובעת כי עיקלה את הרכב שלה, גם לא לאחר שהסדירה את העיקול על חשבון הבנק שבוצע עקב טעות ברישום.  


האם צד ג' העביר לחייבת כספים בניגוד להוראות צווי העיקול?

זוכה הגיש ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל, לאחר שטענתו בנוגע לקנוניה של צד ג' נדחתה. לדברי הזוכה, הצד השלישי העביר לחייבת כספים, בניגוד לצווי העיקול, במטרה לקזז את החוב שלו. 


ערבות המירה נכס אשר הוטל עליו עיקול זמני - האם תמומש?

האם ניתן לבקש את מימונה של ערבות אשר המירה עיקול זמני שהוטל על נכס? האם מימוש הערבות יעשה לפי חוק ההוצאה לפועל?


האם ניתן לעקל מיטלטלין למרות טענות אישה כי הציוד נרכש מכספה ועל ידה?

במסגרת תיק הוצאה לפועל אשר נפתח כנגד החייב, הוטלו עיקולים על מיטלטלין הנמצאים בדירתו. האישה טענה כי דין העיקולים להתבטל וזאת משום שמדובר בציוד אשר נרכש על ידה, מכספה ומחשבונותיה. האם יש לקבל טענותיה?


עיקול על הנכס יביא לביטול העברת זכויות במתנה - לא הוכח תום לב

הורים העבירו זכויותיהם בדירה במתנה לילדיהם. עשרה חודשים לאחר מכן ביקשה עיריית תל אביב להטיל עיקול על הנכס בשל חוב בהוצאה לפועל. האם העיקול יוטל או שמא הטלתו נעשתה שלא כדין?


הטלת עיקול על כספי ערובה כנגד הקפדה על תנאי מעצר בית

האם כספים אשר הופקדו על ידי משפחתו של עציר וזאת לשם הקפדה על מעצר בית עד תום ההליכים בעניינו, יכולים להיות מעוקלים על ידי צד שלישי...


פיצויי בעקבות מסירת הודעת עיקול רכב לא בזמן סביר

המדינה תשלם פיצויים לבני זוג אשר רכבם עוקל לאחר שההודעה לא נמסרה אליהם בזמן...


עיקול משכורת בעקבות חוב על פי פקודת העיריות

האם ניתן לעקל רבע ממשכרותו של עובד עירייה, בגין חוב על פי פקודת העיריות?


עיקול דירה של בתו וחתנו של חייב או שמא ביטול עיקול?

זוכה אשר פתחה בתיק הוצאה לפועל כנגד חייב המרצה עונש פלילי בבית הסוהר, טענה כי במסגרת מעשיו הפליליים רימה אותה האחרון ולכן חייב הוא לה כספים רבים...


העברת דירה במתנה לבן לאחר פתיחי הליכי הוצאה לפועל?

בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל העברת דירה במתנה בין בני זוג לבנם, בעקבות בקשה שהוגשה בעניין על ידי נושה של הגבר.


עיקול מיטלטלין המשמשים לפרנסה, האמנם?

חברה העוסקת בעסקי הדפוס חויבה לשלם לעובד לשעבר סכומי כסף, בגדרי פסק דין שניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה...


האם ניתן לעקל ערבות לחזרת ילדים, במסגרת הוצאה לפועל של חוב מזונות

בית הדין הרבני הגדול נדרש לדון, האם ניתן לעקל כספים אשר הופקדו כערובה לחזרת ילדים לחזקת אימם, לצורך תשלום מזונות בגין אי עמידתו של הגבר בהסכם הגירושין...


האם ניתן לעקל ציוד משרדי של עורך דין על ידי ההוצאה לפועל

האם ניתן לעקל ציוד משרדי ממשרדו של עורך דין בגין חוב של בעל המשרד, או שמא מדובר באמצעים אשר דרושים לחייב לצורך פרנסתו ועל כן הם מוגנים מכל עיקול?


בית המשפט ביטל עיקולים נגד אשתו של סרבן מס

האם רשות המיסים רשאית לעקל נכסים השייכים לבת זוגו של אדם החייב סכומי כסף גדולים לרשויות? בית המשפט נדרש לדון בתביעה שהגישה אשתו של חייב כנגד רישומה על ידי פקיד השומה כחייבת במס בעקבות בעלה...


האם ניתן לעקל קצבת נכה וגמלת הבטחת הכנסה?

קצבת הנכות אשר מקבל המערער מהביטוח הלאומי, וגמלת הבטחת ההכנסה לה היה זכאי (בחלק מן התקופה), הועברו לחשבון הבנק שלו. היות והמערער לא פרע את חובו, נקט משרד הבריאות הליכי הוצאה לפועל...


הוצאה לפועל - הרכב יעוקל למרות שההלוואה נפרעת בזמן

המחלוקת בין הצדדים, אם כן, טמונה בשאלה האם קמה לבנק זכות לממש את הבטוחה. הבנק הגיש בקשה לחברה לפירעון מיידי של החוב, והגיש בקשה למימוש הבטוחה, לא בגין אי-תשלום, אלא בעקבות הפסקת פעילותה של החברה...


סוגיות בנוגע לדיני עיקול ודיני קדימה בהוצאה לפועל - מזונות מול שכר עבודה

אדם היה חייב כספי מזונות לגרושתו וכספים לעובדיו לשעבר. באותה תקופה הועסק החייב אצל צד ג', והוטל עיקול על שכרו ע"י בית הדין לעבודה. הודעה אודות העיקול הועברה לצד ג', אולם זה לא העביר את שכרו של החייב לזוכים. מהו אפוא הדין בתחרות בין נושה מזונות, לנושה שכר עבודה?

 


1  2  לעמוד הבא    >>