www.what2do.co.il

עיקול כספי פנסיה בהוצאה לפועל, מתי ניתן להטיל צו עיקול?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיקול כספי פנסיה בהוצאה לפועל, מתי ניתן להטיל צו עיקול?

צו עיקול בהוצאה לפועל נועד להגביל את השימוש בנכסי חייב, אשר אינו מסדיר את חובותיו ולא עומד בצו תשלומים חודשי. כך שאם החייב לא משלם את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, ניתן למכור את הרכוש שעוקל ובאמצעות הכספים שיתקבלו מהמכירה לשלם לזוכה חלק מהחוב או כולו.


לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל והמצאת אזהרה לחייב, רשאי הזוכה להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לעקל נכס מסוים של החייב הנמצא אצל צד שלישי או לבקש לעקל את כלל נכסי החייב הנמצאים אצל צד שלישי, זאת בתנאי שהחייב לא פרע את החוב ולא עמד בצו תשלומים.


עיקול כספים המופקדים בקופות גמל


במסגרת צו עיקול קיימות מגבלות שונות, כך שישנם נכסים שלא ניתנים לעיקול על ידי ההוצאה לפועל. דוגמא לכך נמצאת בסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין, הקובע הגבלות על האפשרות להטיל עיקול על כספים המופקדים בקופות גמל, בביטוח פנסיוני או בקופת פיצויים של החייב.


החוק קובע כי כספים המופקדים לחיסכון פנסיוני אינם ניתנים לעיקול עד שתתגבש זכותו של העובד לקבל את הקצבה החודשית, כאשר יגיע לגיל פרישה או במקרה של נכות או מוות המזכים אותו או את בני משפחתו בקצבה חודשית.


כל עוד הכספים מופקדים בקופת גמל המיועדת לתשלום קצבה, הם לא ניתנים לעיקול, גם אם החייב רשאי למשוך אותם ולהעבירם לחשבונו. גם אפשרות הבחירה למשוך את כספי הפיצויים כסכום חד פעמי לפני שהחייב הגיע לגיל פרישה במקום להשאיר את הכספים בקופה, לא מאפשרת להטיל עליהם עיקול במסגרת הליכי הוצאה לפועל, כל עוד הם מופקדים בקופה ומיועדים לתשלום קצבה חודשית בעתיד.


עיקול פנסיה תקציבית בהוצאה לפועל


כספי קצבת פנסיה תקציבית מוגנים באופן חלקי מפני עיקול. כדי שניתן יהיה לעקל קצבת פנסיה תקציבית בהוצאה לפועל יש להבטיח כי יישאר בידי החייב לפחות הסכום הגבוה מסכום השווה לגובה שכר העבודה הפטור מעיקול או למחצית מסכום הקצבה החודשית.


גם קצבאות פרישה וקצבאות נכות המשולמות לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית, מוגנות באופן חלקי בדרך זו וכן קצבאות שאירים המשולמות לבני משפחתו של החייב. חלק מקצבת פנסיה תקציבית אשר אמור לעבור אל בן הזוג לשעבר של החייב על פי הוראות פסק דין שקובע זאת - לא ניתן לעיקול, אלא אם בן הזוג לשעבר נתן את הסכמתו לכך.


כאשר מתגבשת זכותו של העובד לקבל את הקצבה, רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל להטיל עיקול על הכספים. במצב זה ניתן לעקל את הסכום שהחייב יהיה זכאי לקבל מדי חודש כקצבה, ולא את הסכום הכולל שנצבר בקופה או בקרן. אולם בכל מקרה לא ניתן לעקל את מלוא הקצבה, ויש להשאיר בידי החייב סכום מינימלי הקבוע בחוק.


נכסים שלא ניתנים לעיקול בידי צד שלישי


סעיף 50 לחוק ההוצאה לפועל, מונה את הנכסים שאינם ניתנים לעיקול בידי צד שלישי במסגרת הליכי הוצאה לפועל, כולל: נכס שאינו ניתן לעיקול לפי כל דין, מזונות המגיעים מצד השלישי לחייב על פי פסק דין או על פי הסכם שאושר על ידי בית משפט, כספים המגיעים לחייב שאינו עובד בשכר, כדי סכום שכר הפטור מעיקול, כספים המגיעים לחייב מקיבוץ, כדי מכפלת הסכום של שכר הפטור מעיקול במספר החברים, אלא אם הרשם הורה על דרך חישוב אחרת.


כאמור, לא ניתן לעקל קצבת פנסיה תקציבית לרבות קצבאות פרישה וקצבאות נכות המשולמות לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית, וכן קצבאות שאירים המשולמות עד לגובה שכר עבודה הפטור מעיקול או עד מחצית הקצבה, לפי הסכום הגבוה מבניהם.


לא ניתן לעקל כספים המגיעים לחייב לצורך רכישה או השכרה של דיור חלופי, לצורך סידור מגורים במקרה של עיקול דירתו, כאשר דיני הגנת הדייר חלים עליהם, וכן כספים המגיעים לחייב ממשרד הבינוי והשיכון כמענק השתתפות בשכר דירה, אלא אם הזוכה הוא בעל הנכס אשר משכיר את הדירה לחייב, והחוב עבור שכר הדירה שלא שולם. לא ניתן לעקל כספים ממשרד הרווחה ושירותים חברתיים המשולמים כדמי ליווי לעיוורים וקצבאות שמגיעות לחייב מהמוסד לביטוח לאומי.


עם זאת, כאשר מדובר בחוב מזונות המגיע לבן זוגו, לילדים או להורה של החייב, ניתן לעקל את הנכסים כאשר החוב כלפי הילדים וכאשר החייב זכאי למענק עבודה מרשות המסים. במצב זה ניתן לעקל את כספי המענק ולהעביר אותם לילדי החייב לשם כיסוי חוב המזונות, גם אם טרם חלפו 90 ימים מהיום שהועברו הכספים מרשות המסים אל חשבון הבנק.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.