www.what2do.co.il

עיקול משכורת של חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיקול משכורת של חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

לשכת ההוצאה לפועל נוקטת בסנקציות שונות לגביית חובות. אחת הסנקציות הנפוצות היא הטלת עיקולים. צו עיקול נועד להגביל את השימוש ברכוש ובנכסים של חייב אשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל והוא אינו עומד בצו התשלומים ואינו מסדיר את החוב, במטרה להפעיל עליו לחץ ולזרז אותו לפרוע את חובותיו.

 

אם החייב לא עומד בהתחייבותו לאחר העיקולים, רשאית לשכת ההוצאה לפועל, להוציא את הרכוש והנכסים שהוטל עליהם עיקול למכירה פומבית, ולהשתמש בכספים שיתקבלו לצורך כיסוי החובות או לפחות חלק מהם בתיק ההוצאה לפועל.

 

עיקול שכר לצורך פירעון החוב

 

עיקול צד שלישי בהליכי הוצאה לפועל הוא עיקול המוטל על כספים וזכויות של החייב הנמצאים בידי גורמים חיצוניים, כמו בנקים, תכניות חיסכון ומעסיקים. במצב שבו אין לחייב נכסים ורכוש שניתן לממש לצורך פירעון החוב, ניתן בהתקיים נסיבות מסוימות לעקל את שכר החודשי, אך על פי הוראות חוק הוצאה לפועל, אסור לעקל את כל השכר, ויש להשאיר בידי החייב סכום מסוים מהמשכורת, כדי שיוכל להתקיים בכבוד, ויוכל לפרנס את בני משפחתו התלויים בו.

 

על פי סעיף 8 לחוק הגנת השכר, לא ניתן לעקל משכר עבודה חודשי, להעביר או לשעבד סכום השווה לגמלה בשיעור הנקוב בתוספת השנייה לחוק הבטחת הכנסה, שהייתה אמורה להיות משולמת בחודש שקדם לתשלום שכר נטו לאחר ניכויים לאותו עובד, לפי הרכב משפחתו, אם הוא היה זכאי לגמלה. לפיכך, החלק מהשכר שיש להותיר לאחר עיקול בידי העובד, זהה לסכום שהיה מקבל אם היה זכאי להבטחת הכנסה. גובה הסכום שיש להשאיר תלוי במצבו המשפחתי של החייב, ואם הוא מפרנס העיקרי בבית, גם במספר הנפשות התלויות בו.

 

הסכום מחושב באחוזים מהסכום הבסיסי שנקבע בחוק ביטוח לאומי. אם החייב אינו עובד, והוא מקבל מביטוח לאומי דמי אבטלה, קצבת נכות או כל הכנסה אחרת, לא ניתן לעקל בהוצאה לפועל את מלוא הסכום של הקצבאות, אלא יש להשאיר בידיו את הסכומים הקבועים בחוק לפי חוק הבטחת הכנסה. במקרה שסכום התשלומים מביטוח לאומי מעל 80% מהשכר החודשי, הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד יפחת לכדי 80% מהשכר. אם הסכום גבוה מ - 80% משכר הנטו, יושארו בידי העובד 80% מהנטו, וניתן יהיה לעקל במסגרת הליכי הוצאה לפועל 20% מהנטו.

 

עיקול כספי פיצויים של חייב

 

סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין, קובע כי לא ניתן לעקל כספים שהופקדו לקופת גמל, כל עוד העובד לא זכאי לקבל את הקצבה החודשית מתוך כספי הקופה. כמו כן, לא ניתן לעקל כספי פנסיה שהופקדו לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים עבור קצבה חודשית. כספים ששולמו עבור פיצויי פיטורין מוגנים מפני עיקול כל עוד לא ניתן למשוך אותם.

 

עם זאת, כאשר מדובר בכספים של חייב אשר הופקדו לקופת פיצויי פיטורין שאינה משלמת קצבה, אלא ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי ההגנה מפני עיקול נותרת רק עד למועד שבו ניתן למשוך את הכספים, גם כאשר העובד לא משך את הפיצויים בפועל. כספים שלא מיועדים לפיצויי פיטורין, אשר הופקדו בקופת גמל שלא משלמת קצבה, אינם מוגנים מפני עיקול, ולשכת ההוצאה לפועל יכולה לעקל אותם גם לפני שהגיע המועד לשחרור הכספים.

 

כדי לבטל את צו העיקול על המשכורת, על החייב להגיש בקשה מנומקת לרשם הוצאה לפועל, ולפרט מדוע לטענתו יש לבטל את העיקול. החייב יכול בין היתר לטעון כי פרנסת משפחתו תלויה במשכורת ועיקול חלק ניכר ממנה עלול לפגוע בילדיו. חייב המעוניין להגיש בקשה נדרש לצרף תצהיר עם עובדות רלוונטיות ומסמכים שיכולים לתמוך בבקשה בנימוקיה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.