www.what2do.co.il

עיקול מתחדש בתיק מזונות, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיקול מתחדש בתיק מזונות, באילו מקרים?

חוק ההוצאה לפועל מחמיר עם חייב שנדרש לשלם מזונות לאשתו ולילדיו על פי פסק דין, ואינו עומד בתשלומים. החוק מעמיד לרשות הזכאים לקבלת מזונות אפשרויות למימוש פסק הדין וקבלת דמי מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. אחת הדרכים לגביית החוב היא עיקול מתחדש בתיק מזונות.

 

מהו עיקול מתחדש?

 

סעיף 45ג. לחוק הוצאה לפועל מסדיר את האופן שבו מתבצע עיקול מתחדש בתיק מזונות, וקובע כי כאשר מקורו של החוב הפסוק ממזונות המגיעים לפי פסק דין, מדי תקופה קבועה, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לפעול בשתי הדרכים הבאות.

 

האחת, הרשם יכול לצוות על עיקול משכורתו של החייב המוחזקת בידי המעסיק, כך שהצו יחול על המשכורת של החייב בגובה המזונות שעליו לשלם לזוכה מדי תקופה קבועה, והדבר ייחשב כאילו הרשם ציווה מחדש, מדי אותה תקופה, ובמשך שנה, על עיקול המשכורת.

 

השנייה, הרשם יכול לצוות, מדי תקופה, על עיקול כלל נכסי החייב או נכס מסוים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי או שיגיעו לידו בתוך שנה מיום המצאת הצו, זאת בהתאם לסכום החוב המעודכן בתיק, ובלא צורך בבקשת עיקול חדשה. במקרה שהורה הרשם על צו מתחדש, הוא יבוא במקום צו העיקול שניתן על נכסי החייב שבידי צד שלישי בתקופה הקודמת.

 

גביית חוב במסלול מזונות

 

אישה שבעלה לא משלם לה ולילדיה מזונות יכולה לפנות לביצוע גביית החוב באמצעות לשכת הוצאה לפועל, בחלוף המועד לביצוע התשלום לפי קביעת בית המשפט בפסק הדין. ניתן לגבות את החוב במסלול הרגיל של הוצאה לפועל או במסלול מזונות.

 

במסלול המזונות, מיד לאחר פתיחת תיק נגד החייב, הזוכה לא נדרשת לבצע כל פעולה, אלא הרשם נוקט ביוזמתו בהליכי גבייה. כמו כן, אין צורך בעורך דין לצורך נקיטת הליכי הוצאה לפועל, ואף החייב לא יכול לקבל צו תשלומים או להיות מוכרז כמוגבל באמצעים, או לפנות למסלול של איחוד תיקים.

 

לאחר שחלף פרק הזמן הנקוב באזהרה, והחייב לא הסדיר את התשלומים ולא פרע את חוב המזונות, ניתן להפעיל עליו סנקציות שונות לצורך זירוז הסדרת התשלומים, לרבות עיקול מתחדש של משכורת, עיקול מיטלטלין, עיקול רכב ועיקול כספים השייכים לו.

 

במקרה שסכום החוב מעל 50,000 שקלים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל עיקול גם על נכסי החייב. בחלוף חודש נוסף שבו לא הוסדר החוב, קיימת אפשרות לעקל כספים השייכים לחייב שנמצאים בבנק, בקופות גמל, וגם קרנות פנסיה, השתלמות, חברות אשראי ועוד. לאחר 45 ימים נוספים, ניתן להוציא צו לקבלת מידע על החייב המצוי אצל גופים שונים כמו בנק, ביטוח לאומי ומינהל מקרקעי ישראל, ואף להורות עיקול נכסים הנמצאים אצל צד שלישי.


עיקול נכסים הנמצאים בידי צד שלישי

 

עיקול הוא צעד שנוקטת לשכת ההוצאה לפועל, נגד חייב שהוא הבעלים של נכס או מי שמחזיק בנכס במטרה להגביל את יכולת השימוש בו, וכדי למנוע מצב שבו החייב יעביר את הנכס לידי צד שלישי ובכך יסכל את האפשרות של הזוכה להיפרע מהנכס עצמו.

 

במקרה שהחייב לא פורע את החוב, ולא מגיע להסדר עם הזוכה, ניתן למכור את הנכסים שנתפסו, ובתמורה שתתקבל מהמכירה להשתמש לפירעון החוב. הרשם רשאי להטיל עיקול על נכסים של החייב הנמצאים בידי צד שלישי, אם הוא אינו משלם את החוב, או אינו עומד בצו תשלומים חודשי. העיקול יכול להיות על כל נכסי החייב הנמצאים אצל הצד השלישי או על נכס מסוים הנמצאים בידי הצד השלישי, רק לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל והמצאת אזהרה לחייב, אם הוא לא פרע את החוב ולא עמד בצו תשלומים.

 

צו מאסר עקב חוב מזונות

 

אם החייב לא הסדיר את חוב המזונות לאחר תקופה זו, ניתן לנקוט בתפיסת רכב, עיקול ברישום של מקרקעין, מימוש נכס שאינו משמש כדירת מגורים, ולהטיל עליו הגבלות נוספות כולל צו מאסר.

 

הרשם יכול לצוות על מאסר של חייב לתקופה שלא תעלה על 21 ימים. אם החייב משלם את החוב, צו מאסר יבוטל והחייב ישוחרר ממאסר גם לפני תום התקופה. במקרה שגם צו המאסר לא סייע לגביית החוב, ניתן לממש גם את דירת המגורים של החייב.

 

נוסף על כך, במסלול המזונות ניתן להורות על מעצר החייב גם ללא חקירת יכולת, ואף לא קיימת חובה לברר אם המעצר היא הדרך היחידה לגביית החוב. הזוכה מצדו, נדרש לשתף פעולה עם הרשם ולמסור כל מידע רלוונטי שעשוי לסייע בגביית החוב. עליו לדווח אם קיבל תשלומים שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, ואף לדווח אם קיים לדעתו חשש שהחייב מתכוון לצאת מהארץ או להבריח נכסים כדי לפגוע בסיכויים לגביית חוב המזונות.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.