www.what2do.co.il

האם צד ג` העביר לחייבת כספים בניגוד להוראות צווי העיקול?

דרגו את המאמר

האם צד ג` העביר לחייבת כספים בניגוד להוראות צווי העיקול?

קבלן ראשי שסיפק מוצרי אלומיניום, פתח תיק הוצאה לפועל כנגד חברת אלומיניום עבור עבודות שביצעה כקבלן משנה.

הקבלן הגיש ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל, בעקבות דחיית טענתו לקנוניה של הצד השלישי. לטענת הזוכה צד ג' העביר לחייבת כספים רבים, בניגוד לצווי העיקול, במטרה לקזז את החוב הפסוק.

 

הצד השלישי העביר לחייבת כספים, תוך קיזוז חובות

 

במסגרת תיק ההוצאה לפועל שנפתח בחודש מרץ 2003, ניתנו 13 צווי עיקול שונים, אשר על פי צד ג' נאמר כי לחייבת אין נכסים לעיקול והוסיף כי היא חבה גם לו כספים רבים. לפי טענות הזוכה, צד ג' העביר לחייבת כספים בניגוד להוראות צווי העיקול, באמצעות חברה של צבע ואחזקות, על דרך של קיזוז חובות.

 

לאחר שצד ג' וחברת האחזקות נחקרו בפניה של ראש ההוצאה לפועל. היא דחתה את טענותיו של הזוכה, בנוגע לקנוניה לצורך התחמקות מצווי העיקול. ונקבע כי חברת האחזקות לא שימשה כצינור להעברת כספים בין הצדדים, אלא החייבת פעלה בשירות החברה, כקבלן משנה.

 

בידי צד ג' לא היו נכסים של החייבת שניתן לעקל

 

עוד קבעה ראש ההוצאה לפועל כי צד ג' אינו רשאי לקזז נכסים המצויים ברשותו כנגד החוב, במצבים בו הוטלו צווי עיקול, בעקבות העדפתו של צד ג' על פני נושים אחרים. אך במקרה זה, החייבת היתה מצויה ביתרת חובה אצל הצד השלישי, גם אם הוא העביר לה כספים, כנטען, ובידי צד ג' לא היו נכסים של החייבת, שאפשר היה לעקל אותם.

 

בעקבות החלטה זו הזוכה הגיש ערעור לבית משפט השלום ברחובות בנוגע לטענת הקיזוז. הזוכה טען כי בוצעו לפחות שני קיזוזים על ידי הצד השלישי, בתקופה שבה צווי העיקול היו בתוקף, אשר במסגרת הקיזוז, הוקטן החוב בסך של למעלה מ- 650,000 שקל. הזוכה הדגיש כי צד ג' פעל בניגוד לאיסור ביצוע קיזוזים לטובתו, אחרי שהומצא צו עיקול.

 

העבודות בוצעו כנגד מקדמה ששולמה לפני צווי העיקול

 

מנגד צד ג' טען, כי אין מדובר בקיזוז כספים, אלא העבודות בוצעו כנגד מקדמה ששולמה לחייבת, לפני שהוטלו צווי העיקול. העבודה לא בוצעה לבסוף, לכן בהמשך החייבת ביצעה את העבודות, בתמורה להפחתת החוב.

 

לפי הוראת סעיף 47 לחוק במסירת נכסים מעוקלים, הצד השלישי מחויב למסור לידי המוציא לפועל את הנכסים המעוקלים, בהתאם לצו העיקול. ולפי הוראתו של סעיף 48(א) ראש ההוצאה לפועל רשאי לחייב את הצד השלישי שיש בידיו נכסים של החייב לשלם את החוב הפסוק. זאת כאשר צד ג' לא מילא אחר הצו לעיקול הנכסים המעוקלים.

 

טענת הקנוניה נדחתה בעוד שהערעור בנוגע לקיזוז התקבל

 

לאחר שבית המשפט שמע את טיעוני הצדדים, הוא הגיע לכלל מסקנה כי יש לדחות את הערעור בנוגע לטענת הקנוניה, אך עם זאת יש להשיב את התיק לראש ההוצאה לפועל, על מנת לברר מהם הסכומים המדויקים ששולמו לחייבת על ידי הצד השלישי בניגוד לצו העיקול.

 

עש"א 28181-09-12 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.