www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הוצאה לפועל - זוכה

האם יש לקבל טענת פרעתי בדרך של ניכוי מס במקור?

עובד שנדרש לקבל ממעסיקו פיצויים על פי החלטת בית דין לעבודה, פנה אל הוצאה לפועל ופתח תיק נגד המעסיק בגין אי תשלום יתרת החוב. מנגד טען המעסיק כי פרע את החוב בדרך של ניכוי מס במקור.  


תביעה לביצוע שיקים אשר חוללו עקב ביטול חד צדדי של הסכם

מעצבת בגדים מכרה סחורה במחיר סיטונאי לבעלת חנות לבגדי ילדים. כעבור חודש בעלת החנות התחרטה, וטענה כי הסחורה פגומה וביקשה לבטל את העסקה ולקבל את השיקים שטרם נפרעו. 


האם השיקים שנמסרו לתובעת היו מזויפים?

חברה למוצרי יד שנייה בירושלים, הגישה תביעה כספית נגד לקוחה בגין שיקים שחוללו. הלקוחה טענה מנגד כי מדובר בשיקים מזויפים וגנובים שלא ניתנה בגינם כל תמורה.  


מה עושים כאשר שיקים שניתנו בתמורה להלוואה חוללו?

בין הצדדים נרקמה התקשרות בעל פה למתן הלוואה, ובמסגרתה התובע מסר כספים שחלקם ניתנו לו נגד עמלות וריביות בשיקים נגדיים. לאחר חילול השיקים, פנה התובע ללשכת הוצאה לפועל, וביקש לפרוע את החוב.  


האם הזוכה אשר השקיע את כספו בניירות ערך זכאי לממש שיק שחולל?

הזוכה התקשר עם אדם העוסק בסחר של ניירות ערך ללא רישיון וביקש להשקיע את כספו על פי הסכם שנחתם בין הצדדים. אולם מאחר שהתיק ספג הפסדים ואותו אדם לא עמד בהסכם, ביקש הזוכה לקבל חזרה את כספו.  


האם הלקוחה פטורה מתשלום חוב עקב אי שביעות רצונה מהעבודה?

הלקוחה טענה כי ביטלה את השיקים שמסרה לבעל המוסך עקב חריגה של החשבון מהמוסכם, ליקויים בטיב העבודה שביצע, והיעדר תיעוד להתקנת מנוע חדש.  


החייבת התנגדה לביצוע שטר בטענה כי לא מדובר בחובות שלה

העירייה ביקשה לממש שטר חוב שניתן למעקל מטעמה, עקב חובות ארנונה. מנגד טענה הנתבעת כי מדובר בחוב שצברה חברה אחרת, אשר שכרה את הנכס לפני שהיא החלה את פעילותה במקום.  


כיצד מכריע בית המשפט מי אחראי לפירעון חוב כאשר אין חשבוניות מסודרת?

חברת הסעות פנתה ללשכת הוצאה לפועל והגישה תביעה על סכום קצוב עקב חוב עבור שירותי הסעות לילדים לפעילות ספורט שהופעלה על ידי עמותה, כאשר בפועל מזמין ההסעות הוא המאמן.  


בקשה למימוש שיק ביטחון עבור עסקת רכישת קרקע שנכשלה

בעקבות ביטול עסקה לרכישת קרקע, פנתה אחת השותפות, וביקשה לקבל את סכום המקדמה שמסרה עבור ביצוע העסקה. מנגד טען הנתבע כי הוא מילא את התחייבותו בעסקה, לכן הוא אינו חייב להשיב את הכסף. 


עורך הדין ביקש לממש שטר חוב שמסרה לו לקוחה

עורך דין ביקש לממש שטר חוב שקיבל מלקוחה, באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. מנגד הגישה הלקוחה את התנגדותה למימוש השטר, בטענה כי העורך דין כלל לא סייע לה, ואף התעלם מפניותיה הרבות.  


האם יש להפחית את סכום הערבות מגובה החוב עקב התנהלות הזוכה?

הרשמת החליטה לסגור תיק הוצאה לפועל מאחר והזוכה לא פעלה למימוש החוב באמצעות כספי הערבות. בעקבות החלטה זו הגישה הזוכה ערעור, וטענה כי מדובר בהחלטה מקוממת, שמעניקה עדיפות לאינטרס החייב.  


בעלת דירה הגישה בקשה לביצוע שטר חוב בגין נזקים שהותיר השוכר בנכס

בעלת דירה בחיפה הגישה בקשה לביצוע שיק ביטחון של השוכר בסך של 22,690 שקלים, בגין הנזקים הרבים שהוא הותיר אחריו לאחר פינוי הנכס. מנגד הדייר הגיש התנגדות לביצוע השטר. 


התנגדות לביצוע תביעת חוב בגין זיוף החתימות של בעלת החשבון

לאחר שנפתחו נגד הנתבעת שלושה תיקי הוצאה לפועל, לצורך ביצוע שטרות חוב, ולביצוע תובענה על סכום קצוב, היא טענה כי החתימות המופיעות על ההמחאות אינן שלה, וככל הנראה בעלה ביצע את העסקאות ללא ידיעתה וללא הסכמתה. 


הזוכים השתהו באכיפת פסק הדין משנת 1983 ולכן התיק נסגר

השכנים אשר זכו בפסק דין בשנת 1983, החליטו לפתוח תיק הוצאה לפועל נגד החייבים, מאחר ולא עמדו בהתחייבותם ולא הזיזו את הגדר המפרידה בין הבתים הסמוכים. הרשמת הורתה לסגור את התיק מחמת שיהוי, על כן הזוכים הגישו ערעור על החלטה זו.  


האם אפשר לקזז את עלות תיקון הנזקים משטר חוב שניתן לאינסטלטור

אינסטלאטור הגיש בקשה למימוש שטר חוב, שניתן לו עבור ביצוע עבודות אינסטלציה ברשת מסעדות בראשון לציון. מנגד התנגדה הנתבעת למימוש השטר וטענה כי האינסטלאטור אינו זכאי לתשלום, מאחר והוא גרם נזקים בעבודתו.  


הנושה ביקש לערער על סכום החיוב החודשי שנקבע לחייב

לטענת הנושה בתיק הוצאה לפועל, הרשם קיבל את ההחלטה לחייב בצו תשלומים חודשי את החייב בסך 800 שקל, ללא דיון בבקשה ומבלי לשמוע את דבריו. והוא ביקש מבית המשפט להגדיל את הסכום החודשי.  


האם הזוכה זכאי לפיצוי בעקבות עיכוב בתשלום החוב?

חייב הסדיר את חובו, רק לאחר 70 ימים מהמועד שנקבע בהסכם. הזוכה, שפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, הגיש בקשה ללשכה, לקבל את הפיצוי המוסכם בגין העיכוב בתשלום.  


האם ניתן לצרף את הערבים לתיקי ההוצאה לפועל של המשיב?

המבקשת ביקשה לממש את חובה בתיקי הוצאה לפועל ולצרף את שני הערבים לתיקיו של המשיב כחייבים. הערבים ביקשו לדחות על הסף את הבקשה, בטענה כי המבקשת צריכה להגיש נגדם תביעה נפרדת.  


האם הסכם פשרה מצדיק השבת סכום האגרה?

הזוכה הגיע להסכם פשרה עם החייבת וביקש לקבל חזרה את סכום האגרה בסך 250,000 שקלים, בטענה כי קיבל שירות מינימלי עבור הטיפול בתיק שהוא נמוך ביחס לסכום האגרה.


צו עיקול משכורת לא בוצע על ידי חברה פרטית - תשלם כספים לזוכה

זוכה במזונות תהיה זכאית לקבל פיצויים בסך 93,000 שקלים מחברה פרטית אשר לא עיקלה את משכורתו של אחד מעובדיה במשך כשנה...


1  2  3  לעמוד הבא    >>