www.what2do.co.il

חובת הדיווח על קבלת תשלומים מחייב בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חובת הדיווח על קבלת תשלומים מחייב בהוצאה לפועל

זוכה בהוצאה לפועל חייב להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על כל הסדר שנערך בינו לבין החייב ועל כל תשלום שקיבל על חשבון החוב. לאחר שהגיע הזוכה להסדר עם החייב יעוכבו הליכי ההוצאה לפועל. במקרה שהזוכה לא דיווח על הסכם הפשרה לרשם ועל התשלומים שבוצעו, הוא צפוי לשלם הוצאות שיקוזזו מחשבון החוב בתיק, ואף עלול לפצות את החייב בגין עגמת הנפש והפסדים כספיים שנגרמו לו.

 

עדכון על קבלת תקבולים

 

סעיף 19א לחוק הוצאה לפועל עוסק בעדכון על קבלת תקבולים מחייב שנפתח נגדו תיק, וקובע כי הזוכה נדרש לדווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל תקבול שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, בתוך שבוע ימים מיום קבלת התקבול.

 

עם זאת, זוכה שהודיע ללשכה על הסדר בינו ובין החייב, רשאי לדווח על כל התקבולים שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, בציון סכום התשלום ותאריך קבלתו, אחת לשלושה חודשים. ובמקרה שהחייב פרע את מלוא החוב, נדרש הזוכה לדווח על פירעון מלוא החוב בתוך שבוע ימים מהפירעון כאמור ועליו להגיש בקשה לסגירת התיק.

 

אם הזוכה לא מילא את חובתו ולא לדיווח בזמן על קבלת תקבולים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל על זוכה הוצאות, לאחר שניתנה לו הזדמנות הוגנת לטעון את טענותיו לעניין זה. סכום ההוצאות יקוזז מחשבון החוב בתיק ההוצאה לפועל. אם הזוכה הגיש בקשת רשות ערעור על החלטה זו וערעורו התקבל, יזוכה חשבון החוב בתיק בסכום ההוצאות שקוזז.


הסדר עם חייב שלא באמצעות הלשכה

 

סעיף 19ב לחוק הוצאה לפועל עוסק בהסדר עם החייב, וקובע כי זוכה שהגיע להסדר עם החייב בדבר קבלת תקבולים על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, מחויב להודיע על כך ללשכה והליכי הוצאה לפועל בתיק יעוכבו כל עוד הזוכה לא הודיע כי החייב הפר את ההסדר.

 

בתיקי הוצאה לפועל, פרט לתיק על חוב מזונות, שהזוכה הודיע כי הגיע להסדר עם החייב, לא ייזקפו כספים לחשבון החוב, כל עוד הזוכה לא הודיע כי החייב הפר את ההסדר. במקרה שהופר ההסדר והזוכה ביקש לחדש הליכים בתיק, עליו לנקוט בפעולות הבאות:

 

על הזוכה לדווח ללשכה על הקטנת קרן החוב, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל מהחייב לפי ההסדר וטרם דווחו ותאריך תשלומם, אלא אם הוא דיווח על כל התקבולים שקיבל לפי הוראות החוק. לאחר מכן נדרש הזוכה לשלוח לחייב הודעה, בדואר רשום, בדבר כוונתו לחדש נגדו את ההליכים, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל לפי ההסדר ויתרת החוב המעודכנת לאחר הדיווח ללשכת ההוצאה לפועל.

 

רק לאחר שליחת ההודעה, רשאי הזוכה להגיש בקשה לחידוש ההליכים, בצירוף העתק ההודעה ואישור על משלוחה בדואר רשום לחייב, ובתנאי שחלפו 15 ימים מהמועד שבו נשלחה לחייב ההודעה האמורה. בכל מקרה, החייב יכול לדווח ללשכה על תשלומים ששילם לזוכה לפי ההסדר והודעתו תועבר לתגובת הזוכה על ידי לשכה. במקרה שלא הוגשה תגובת הזוכה להודעת החייב בתוך 15 ימים מהמועד שבו נשלחה לזוכה, תבוצע הקטנת קרן החוב, בהתאם להודעת החייב.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.