www.what2do.co.il

מסירת קטין באמצעות הוצאה לפועל, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מסירת קטין באמצעות הוצאה לפועל, באילו מקרים?

פסק דין למסירת קטין שאינו נמצא בהחזקת ההורה, או פסק דין להתרת מפגש בינו לבין אביו או אמו, או בכל עניין אחר הנוגע לקטין, יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, רק אם ניתנה הוראה מפורשת לכך מטעם בית המשפט לענייני משפחה והוא יתבצע תחת פיקוחו של עובד סוציאלי.

 

בית המשפט רשאי להורות שביצוע פסק דין למסירת קטין ייעשה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או בדרך אחרת הנראית לו יעילה יותר על פי הנסיבות הרלוונטיות למקרה. לשם כך, נדרש מנהל לשכת ההוצאה לפועל לנקוט בכל הצעדים הנדרשים לביצוע פסק הדין, ולפעול בסיוע של עובד סוציאלי.

 

הגשת בקשה למימוש פסק הדין

 

הורה שהקטין שאינו נמצא בהחזקתו, זכאי שלשכת ההוצאה לפועל תבצע את פסק דין כאשר ניתן לטובתו פסק דין המורה למסור לידיו את הילד, או אם ניתן לטובתו פסק דין המורה לאפשר מפגש בינו לבין ילדו, או אם ההורה מחזיק בפסק דין המורה לעשות דבר מה בקשר לקטין, והקטין או מי שמחזיק בו מונע את ביצוע אותו מעשה.

 

בכל מקרה ביצוע פסק הדין באמצעות הלשכה יתבצע רק אם בית המשפט הורה במפורש שביצוע פסק הדין ייעשה באמצעות ההוצאה לפועל ואם הזוכה הגיש בקשה למימוש פסק הדין. לאחר הגשת הבקשה, יתבצעו הליכי המימוש אוטומטית ללא צורך בהגשת בקשה נוספת על ידי הזוכה.

 

סעיף 62 לחוק ההוצאה לפועל עוסק במסירת קטין להורה שאינו משמורן או למפגש בין קטין להורה שלו במסגרת הליכי הוצאה לפועל. סעיף זה קובע כי כאשר לפי הוראות פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה יש למסור קטין, או לאפשר מגע, התראות או קשר בין הורה לבין ילדו הקטין שאינו נמצא בהחזקתו, או לעשות כל דבר אחר בקשר לקטין, ונקבע בהחלטה שהביצוע ייעשה באמצעות ההוצאה לפועל, ינקוט מנהל לשכת ההוצאה לפועל בכל הצעדים הנדרשים לביצוע פסק הדין והוא יסתייע בעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הסעד.

 

במקרה שמנהל לשכת ההוצאה לפועל קבע שפסק הדין אינו ניתן לביצוע אלא על כורחו של הקטין והיה הקטין לפי דעתו של מנהל הלשכה מסוגל להבין בדבר, או שהיו קשיים אחרים בביצוע פסק הדין, רשאי רשם ההוצאה לפועל לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין בבקשת מתן הוראות אחרות.

 

הצעדים הנדרשים לביצוע פסק הדין

 

לאחר פתיחת תיק לביצוע פסק הדין, תשלח לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב שבה הוא יידרש לבצע את ההוראות המפורטות של בית המשפט בפסק הדין, בתוך פרק הזמן שנקבע לכך. אם החייב לא ימלא אחר ההוראות, יצווה הרשם לנקוט בצעדים הנדרשים ויודיע על כך לעובד הסוציאלי.

 

מנהל הלשכה יקבע עם העובד הסוציאלי את הסידורים הדרושים לביצוע פסק הדין, הוא יערוך דו"ח על ביצוע פסק הדין או על אי ביצועו והסיבה לכך, ולאחר קבלת הדו"ח רשאי הרשם לבקש הוראות מבית המשפט שנתן את פסק הדין, ויודיע על כך לזוכה, לחייב ולעובד הסוציאלי.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.