www.what2do.co.il

העברת ביצוע פסק דין ללשכת הוצאה לפועל אחרת, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

העברת ביצוע פסק דין ללשכת הוצאה לפועל אחרת, באילו מקרים?

על פי הוראות סעיף 6 לחוק הוצאה לפועל, הזוכה רשאי לפנות לכל לשכת הוצאה לפועל ברחבי הארץ, בהתאם לנוחיותו ללא הגבלה מבחינת סמכות מקומית, ויכול לפתוח תיק ולהגיש בקשה לביצוע פסק דין. לשם כך הזוכה נדרש לציין פרטים מזהים של החייב ולפרט את ההליכים שהוא רוצה שיינקטו נגד החייב לצורך זירוז פירעון החוב, ואף מפעם לפעם הזוכה רשאי לבקש לנקוט בהליכים נוספים.

 

קיומם של טעמים מוצדקים להעברת התיק

 

רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את ביצועו של פסק דין ללשכת הוצאה לפועל אחרת, בהתאם לבקשת החייב, בהתקיים שני תנאים מצטברים. האחד, קיומם של טעמים מוצדקים להעביר את התיק בנסיבות המקרה, והשני, לזוכה ניתנה זכות להשמיע את עמדתו טרם בוצע ההעברה.

 

נטל ההוכחה לקיומם של טעמים מוצדקים מוטל על כתפי החייב, המבקש להעביר את ביצוע פסק הדין מהלשכה שבה בחר הזוכה לפתוח נגדו את התיק. החייב נדרש להוכיח קיומם של נימוקים אשר גוברים על הזכות המוקנית לזוכה, לפי סעיף 6 לחוק, לפתוח את התיק ולבצעו באחת מלשכות ההוצאה לפועל בהתאם לנוחיותו.

 

להחלטת הרשם להעביר את התיק אל לשכה אחרת יש שתי משמעויות, האחת, הלשכה אשר אליה הועבר התיק, הופכת ללשכה העיקרית בהליך ולאחר ההעברה הצדדים מתייחסים אליה כאילו בקשת ביצוע פסק הדין הוגשה בפניה במקור, והשנייה, הליכי הוצאה לפועל אשר נקיטתם החלה בלשכה שבה נפתח התיק לראשונה יישארו בתוקף.


מתן הזדמנות לזוכה להשמיע דברו לפני העברת התיק

 

סעיף 18(א) לחוק הוצאה לפועל קובע כי הרשם לא יחליט על העברת ביצוע פסק דין ללשכה אחרת, אלא רק לאחר שנתן לזוכה הזדמנות להשמיע דברו בעניין זה. אם לאחר שהשמיע הזוכה את טענותיו, החליט הרשם להעביר את ביצועו של פסק הדין אל לשכה אחרת, עליו להעביר את התיק בשלמותו, בצירוף החלטת ההעברה.

 

לאחר שבוצעה ההעברה, תומצא לזוכה ולחייב הודעה על כך, והצדדים יראו את הלשכה שאליה הועבר התיק כאילו הוגשה בקשת הביצוע בפניה, ואף הליכי הוצאה לפועל שננקטו בלשכה הקודמת, כגון: עיקול, צו עיכוב יציאה מהארץ וכדומה יעמדו בעינם.

 

ערעור על העברת ביצוע הליך ללשכה אחרת

 

במקרה שהרשם החליט להעביר ביצוע פסק דין ללשכה אחרת בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, יועברו כל אותם בקשות ומסמכים, הנוגעים לאותו פסק דין, בצירוף החלטת ההעברה, ומשנעשה כן, יחולו על פסק הדין הוראותיה של תקנת המשנה.

 

סעיף 19(א) לחוק עוסק בהעברת ביצוע הליך ללשכה אחרת, וקובע כי במקרה שהרשם החליט להעביר ביצועו של הליך ללשכה אחרת, יש לשלוח הודעה על כך ללשכה האחרת לשם ביצוע ההליך, וכן לזוכה. בנוסף יש לצרף דו"ח על ביצוע ההליך לצד המסמכים הנוגעים בדבר, בתכוף לאחר הביצוע. לאחר ביצוע העברת ההליך, ייחשב הדבר כאילו הלשכה המעבירה לכל דבר, ביצעה אותו לרבות לעניין הגשת ערר וערעור. לפיכך, רשאי הזוכה לתקוף ולהשיג על עצם פעולת העברת ההליך בדרך של הגשת ערעור וערר בלשכה המעבירה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.