www.what2do.co.il

הגשת בקשת זוכה בתיק הוצאה לפועל, כיצד לפעול?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הגשת בקשת זוכה בתיק הוצאה לפועל, כיצד לפעול?

זוכה בהוצאה לפועל הוא מי שמחזיק בפסק דין, שיק, שטר חוב, חשבונות או כל מסמך המחייב אדם אחר לשלם לו, או לבצע פעולה שהוא מחויב לעשות. כדי לפתוח תיק לצורך גביית החוב, נדרש הזוכה לפנות לאחת מלשכות ההוצאה לפועל ולנהוג על פי ההנחיות הרלוונטיות לכל תיק.


פתיחת תיק בהוצאה לפועל


הזוכה רשאי לפתוח תיק מזונות, תיק משכון או משכנתא, תיק פסק דין כספי, תיק תובענה או תביעה על סכום קצוב, תיק פסק דין צו עשה ותיק שטרות והמחאות. אם בפסק הדין צוין כי ניתן לפתוח את התיק באופן מידי, ניתן לפתוח אותו מיד בהוצאה לפועל. אם צוין בפסק הדין תאריך קובע לתשלום, ניתן לפתוח את התיק יום לאחר שחלף התאריך שנקבע בפסק הדין והחוב טרם שולם.


במקרה שלא צוין בפסק הדין תאריך קובע לתשלום, ניתן לפתוח את התיק בחלוף 30 יום מעת מתן פסק הדין. כאשר פסק הדין ניתן בהיעדר החייב ונרשם בו כי על התובע להמציא לידי הנתבע את פסק הדין, הזוכה רשאי לפתוח את התיק 30 יום מרגע אישור מסירת פסק הדין לידי החייב, בכפוף לאישור מסירה לחייב. כדי לפתוח תיק מזונות, רשאי הזוכה לפתוח את התיק רק לאחר שחלף מועד תשלום ראשון מתוך התשלומים שהחייב היה אמור לשלם ולא שילם.


מסירת אזהרה כדין לחייב


לאחר שנפתח תיק הוצאה לפועל, נשלחת לחייב אזהרה, המודיעה לו כי נפתח נגדו תיק ועליו להסדיר את התשלום אחרת יינקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל. במצב שבו לחייב אין אפשרות להסדיר את החוב במלואו, הוא רשאי להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל, במהלך תקופת האזהרה.


ניתן למסור אזהרה לחייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, כאשר הפקת האזהרה מתבצעת בבית הדפוס של הרשות, או בדואר רשום עם אישור מסירה באמצעות דואר ישראל. לאחר קבלת אישור המסירה, הלשכה מעדכנת במערכת המחשוב את סטטוס המסירה ומחזירה את אישור המסירה המקורי לזוכה למשמרת.


זוכה אשר מיוצג על ידי עורך דין, רשאי במועד פתיחת התיק לבקש שהאזהרה תימסר על ידו במסירה אישית לחייב. במקרה זה הפקת האזהרה מתבצעת בלשכות ההוצאה לפועל וביצוע המסירה מתבצעת על ידי עורך דינו של הזוכה או באמצעות שליח מטעמו. זוכה אשר לא מיוצג על ידי עורך דין ורוצה לבצע מסירה אישית של האזהרה לחייב, נדרש להגיש בקשה לרשם, במעמד פתיחת התיק וגם אם מסירת האזהרה על ידי הדואר נכשלה.


כדי שהאזהרה תימסר כדין יש למסור אותה לחייב או לבן משפחה הגר עמו שהוא מעל 18 שנים. אם החייב הוא תאגיד, יש להחתים את האזהרה במשרד התאגיד, ולציין את פרטי החותם. במצב שבו החייב מסרב לקבל את האזהרה מסיבה כלשהי, נדרש השליח לציין זאת על גבי אישור המסירה והדבר ייחשב למסירה כדין.


אם לאחר שלושה ביקורים החייב לא היה בבית או לא פתח את הדלת, רשאי השליח להדביק את האזהרה על דלת ביתו והדבר ייחשב למסירה כדין. על החייב מוטלת החובה להודיע ללשכה על כל שינוי בכתובת שלו. ואם לא עדכן על כך, ייחשב כל מסמך שנשלח לכתובתו האחרונה כאילו הגיע ליעד, גם אם המסמך הוחזר על ידי הדואר.


במקרים שבהם לא ניתן לאתר את החייב קיימת אפשרות לפרסם את נוסח האזהרה בעיתונים היומיים, או לתלות את נוסח האזהרה במקום מגוריו או עבודתו של החייב, או למצוא תחליף המצאה לאזהרה בדרך אחרת, בכפוף לאישור ראש ההוצאה לפועל.


הגשת בקשות לנקיטת הליכים


לאחר שנמסרה לחייב אזהרה, וחלף פרק הזמן הדרוש בחוק, שנע בין 21 עד 30 ימים בתיקי תובענה, הזוכה רשאי לנקוט בהליכים נגד החייב באמצעות לשכת הוצאה לפועל כדי לקבל את הכספים המגיעים לו, כולל: עיקולים, מימושים, צו הבאה, צו מאסר ועוד. כאשר קיים חשש שהחייב עלול להבריח נכסים או לברוח מהארץ, ניתן לבקש לנקוט בהליכים גם לפני מתן אזהרה.


הזוכה רשאי לבקש להטיל על החייב הגבלות שונות, כדי להפעיל עליו לחץ ולזרז אותו לשלם את החוב, כולל: הגבלה על רישיון נהיגה, דרכון, קבלת צ'קים וכרטיסי אשראי, הגבלה מלהיות בעל חברה וצו עיכוב יציאה מהארץ.


הזוכה רשאי לבקש עיקול ברישום על מטלטלי החייב, בטרם הוצאת הרכוש מביתו, ולאחר מכן רשאי להגיש בקשה להוצאתם ומכירתם כדין, וכן להגיש בקשה לעיקול ברישום מקרקעין על נכס שבבעלות החייב, עיקול צד ג' לעיקול כספים של חייב אשר נמצאים אצל אחר, עיקול רכב של חייב ועוד.


הזוכה רשאי להגיש בקשה להגדלת החוב בתיק כתוצאה מהגדלת קרן החוב עקב הוצאות נלוות כמו החזר הוצאות, שכר טרחה ועוד. ניתן להגיש בקשה להגדלת החוב בתיק מזונות, עבור חוגים לילדים, טיפולי שיניים, וכל הוצאה הרשומה בפסק הדין שלא שולמה.


כמו כן, הזוכה רשאי להגיש בקשה להקטנת החוב, כאשר שולמו לו תשלומים באופן פרטי או על סמך החלטת בית המשפט. נוסף על כך, רשאי הזוכה להגיש בקשה המאפשרת לו להצטרף לתיק איחוד המתנהל נגד החייב, ולבקש לקבל מידע על כתובתו, נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו של חייב ממאגרי המידע של מערכת ההוצאה לפועל.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.