www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - עיקולים

עיקול בחשבון משותף
האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל?

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל
האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה?

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל
מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק?

עיקול מיטלטלין
כיצד מתמודדים עם עיקול מיטלטלין? האם החייב יכול להפקיד ערובה במקום העיקול? האם ניתן לעקל הכל?

<<   הקודם  1  2