www.what2do.co.il

עיקול מיטלטלין

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיקול מיטלטלין

חייבים אשר נפתחו כנגדם הליכים בהוצאה לפועל נאלצים לא אחת להתמודד עם סנקציות שונות כגון עיכוב יציאה מהארץ, מאסר וכדומה. אחד הכלים ה"פופולאריים" מבחינת לשכת ההוצאה לפועל הינו עיקול מיטלטלין. ואכן, כאשר אנו שומעים את הביטוי "הוצאה לפועל", ישר קופצת לראשנו תמונה של מעקלים הדופקים על הדלת ומבקשים לקחת את הטלוויזיה למחסני ההוצאה לפועל.


על מנת להבין מהו העיקול הנ"ל, עלינו להבין ראשית מהם מיטלטלין. מיטלטלין יכולים להיות מוצרי חשמל, שטיחים יקרים, תכשיטים, כספים, רכבים וכדומה. עיקול מיטלטלין הינו למעשה פעולה משפטית אשר מתבצעת בהוראת לשכת ההוצאה לפועל כנגד חייבים או מי שמחזיק בנכסים של החייב (מה שנקרא - עיקול צד ג'). העיקול מגביל את יכולתו של החייב לעשות שימוש בנכס והוא מונע מהאחרון לבצע מהלך של הברחת נכסים. כמו כן, במסגרת העיקול, הזוכה יכול להיפרע מהנכס לאחר מכירתו וזאת בעקבות התמורה הכספית המתקבלת בגינו. רשם ההוצאה לפועל הינו בר סמכות להורות על עיקול מיטלטלין ועל מכירתם או מימושם (בהתאם לנסיבות המקרה).


עיקול מיטלטלין מתבצע באופן הבא. אם מדובר בנכסים אשר העברתם מהחייב או מהצד השלישי דורשת רישום, ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות כי העיקול יבוא לידי ביטוי בהעברת הרישום בלבד וזאת במסמכים המתאימים. למשל, עיקול מכונית יכול להיות תוך כדי רישום עיקול על הרכב במסמכי משרד הרישוי. עיקול אשר נרשם על מיטלטלין לא ישונה על ידי הממונה על הרישום זולת אם הדבר נעשה בהסכמת הזוכה או בהתאם לצו שניתן מטעם הרשם להוצאה לפועל או בית המשפט. עיקולים אחרים יביאו להעברת המיטלטלין באופן מיידי מחזקתו של החייב. למשל, עיקול כסף מזומן יביא להפקדתו בקופת בית המשפט.


לאחר שצו עיקול ניתן על ידי רשם ההוצאה לפועל, מנהל לשכת ההוצאה לפועל הינו בר סמכות להיכנס לחצריו של החייב ולכל מקום בו ייתכן ויימצאו מיטלטלין הניתנים לעיקול. כמו כן, רשם ההוצאה לפועל רשאי לאפשר כניסה גם לחצרים שאינם של החייב (למשל - בית הוריו או מקום עבודתו) וזאת בתנאי שתינתן למחזיק במקרקעין הודעה בעניין. חשוב להדגיש כי ישנם מקרים בהם הזוכה סבור כי מתן הודעה כאמור תהיה עילה להברחת נכסים. בסיטואציות כגון דא, הזוכה רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל כניסה לחצרי צד ג' ללא הודעה מראש.


עם הטלת צו עיקול מיטלטלין, הנכסים המדוברים יכולים להיות מוצאים ממקום הימצאם. עם זאת, לעיתים המעקלים אינם מוציאים את המיטלטלין וזאת בהתאם לנסיבות הספציפיות העומדות על הפרק. במקרים בהם קיים ספק באשר לבעלות על המיטלטלין, מנהל לשכת ההוצאה לפועל לא יפעל בעניינם אלא בהתאם להוראות מטעם רשם ההוצאה לפועל. יודגש כי בידיו של מנהל ההוצאה לפועל מרוכזות סמכויות רבות בעניין זה והוא רשאי אף לפרוץ למבנים על מנת להביא לביצועו של צו העיקול.


לא הכול אפשר לעקל - מיטלטלין "חסינים"


חוק ההוצאה לפועל מעניק בידיו של הזוכה כלים רבים להביא לגביית חובו. עם זאת, כלים אלה אינם בלתי מוגבלים. למשל, מבחינת עיקול מיטלטלין, אין באפשרותו של ראש ההוצאה לפועל לעקל ככל העולה על רוחו. במסגרת המיטלטלין החסינים בפני עיקול ניתן למצוא מערכות בגדים, כלי אוכל, כלי מיטה, ציוד רפואי, תשמישי קדושה וכדומה. כמו כן, אין מעקלים ציוד המשמש את החייב לפרנסתו וזאת משום שהדבר עלול למנוע ממנו לפרוע את החוב בהמשך.


בסוף שנת 2008, נכנס לתוקפו תיקון מספר 29 לחוק ההוצאה לפועל. במסגרת תיקון זה, נקבע כי חייב העומד בפני עיקול מיטלטלין רשאי להשאיר באחזקתו את אחד מן הבאים - טלפון/טלפון נייד, טלוויזיה, מכונת כביסה או מחשב. כמו כן, התיקון העניק לראש ההוצאה לפועל סמכות למתן את צו העיקול וזאת כאשר הוא סבור שהדבר עלול לפגוע באופן בלתי מידתי בחייב ו/או בבני משפחתו.


נאמן על המיטלטלין המעוקלים ומכירתם


לעיתים, מנהל לשכת ההוצאה לפועל מעמיד למיטלטלין אדם אשר משמש כנאמן עליהם. נאמן זה מחויב לשמור על המיטלטלין המעוקלים ולמסור אותם במועד ובזמן שייקבעו למנהל לשכת ההוצאה לפועל. נאמן אשר לא עומד במוטל עליו ומפר את החובות המוטלות עליו, עלול למצוא עצמו משלם את החוב הפסוק של החייב או את שוויים של המיטלטלין אשר ניתנו לו למשמרת. כאשר הנאמן השתמש במיטלטלין ערב העיקול, הוא רשאי להמשיך ולעשות בהם שימוש סביר. כמו כן, כאשר המיטלטלין שימוש את החייב או בני משפחתו, הנאמן רשאי (בכפוף לאישור) לאפשר את השימוש גם לאחר הטלת העיקול.


במידה והחייב לא נקט בפעולות כלשהן בתוך 14 ימים ממועד הטלת עיקול על המיטלטלין, רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות אותם למכירה. לעיתים, כאשר עסקינן בנכסים "פסידים" (נכסים אשר עלולים להתקלקל), מכירתם יכולה להיות אף בטרם חלפו השבועיים האמורים. צדדים שלישיים אשר עלולים להיפגע כתוצאה מהמכירה יכולים לבקש למנוע את המהלך ורשם ההוצאה לפועל יכול לקבל את הבקשה ולהשהות המכירה. מכירת מיטלטלין אשר עוקלו במסגרת הוצאה לפועל נמכרים באמצעות מכרז או במכירה פומבית.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.