www.what2do.co.il

כיצד מגישים תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כיצד מגישים תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל?

תביעה על סכום קצוב היא תביעה על סכום שניתן לנקוב בו או לחשב אותו במספרים, של עד 75,000 שקלים. התביעה מוגשת מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב, כמו לדוגמה: חוזה להלוואה שבו אדם מתחייב לשלם סכום מסוים. בנוסף קיימת אפשרות להגיש תביעה על סכום קצוב מכוח הוראת חוק כלשהי, כמו חובות לעירייה על מס ארנונה, תשלום אגרת טלוויזיה לרשות השידור וכדומה.

 

יש לשלוח התראה בדואר רשום לחייב

 

כדי לבצע תביעה על סכום קצוב הזוכה נדרש לפני הגשת הבקשה ללשכת הוצאה לפועל לשלוח לחייב התראה בדואר רשום, או באמצעות עורך דין. במקרה שחייב שסירב לחתום על אישור מסירה, הוא נחשב כמי שהומצאה לו התראה כדין. את הבקשה ניתן להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בחלוף 30 ימים, ממועד שליחת ההתראה.

 

הבקשה מוגשת על טופס לביצוע תביעה על סכום קצוב, בצירוף כתב תביעה, ראיה בכתב שעליה נסמכת התביעה והעתק מההתראה שנשלחה לחייב ואישור מסירה. כאשר הזוכה מיוצג על ידי עורך דין הוא נדרש לצרף ייפוי כוח. זוכה שרוצה להגיש נגד חייב אחד מספר תביעות שונות על סכום קצוב, רשאי לפתוח תיק אחד בלבד לביצוע כל התביעות יחד.

 

צירוף אישורים ממשרד הפנים על שמו וכתובתו של החייב

 

כאשר החייב הוא אדם פרטי יש לצרף לתביעה אישורים ממשרד הפנים התואמים את פרטיו במרשם האוכלוסין, כולל שם, כתובת שם אביו של החייב ומספר תעודת הזהות שלו. אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור על שם החייב, כתובת והמספר המזהה שלו. כגון: סמל האגודה השיתופית, מספר ח.פ כפי שרשום בדוח רשם החברות וכדומה. את הבקשה אפשר להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ, לאחר הוצאת האישורים הנדרשים ותשלום אגרה בסך של אחוז אחד מגובה החוב המעודכן.

 

לשכת הוצאה לפועל שולחת אזהרה לחייב

 

בעקבות הגשת התביעה תישלח לחייב אזהרה באמצעות ההוצאה לפועל, שלפיה הוא נדרש להסדיר את החוב תוך 30 ימים, או להגיש בקשה לצו תשלומים, ואם לא יפעל כך ניתן יהיה לנקוט נגדו הליכי גבייה, ולהטיל עליו עיקולים והגבלות שונות. במקרה שתוך 30 ימים החייב לא שילם את הסכום הקצוב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, ניתן להתחיל בביצוע התביעה על ידי נקיטת הליכים. החייב יכול להגיש התנגדות לתביעה במהלך תקופה זו, או להגיש טענת פרעתי במידה והחוב הוסדר.

 

העברת התביעה על סכום קצוב לבית משפט

 

אם לא התקיימו התנאים הדרושים להגשת התביעה על סכום קצוב, כמו בשל אי הגשת אישורים נדרשים, רשאית ההוצאה לפועל להעביר את התביעה לבית המשפט. בשלב זה נדרש הזוכה להודיע תוך 30 יום, אם הוא מעוניין להמשיך בתביעה. במידה והחליט שהוא ממשיך עליו לשלם אגרה בניכוי האגרה ששולמה בלשכת ההוצאה לפועל. במקרה שהזוכה החליט שלא ללכת לבית משפט, התביעה על הסכום הקצוב תימחק.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.