www.what2do.co.il

ביצוע פסק דין כספי בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ביצוע פסק דין כספי בהוצאה לפועל

זוכה שניתן לטובתו פסק דין של בית משפט נגד אדם או תאגיד, שלפיו החייב נדרש לשלם לו סכום כסף, רשאי לפתוח תיק בלשכת ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה לביצוע פסק דין כספי.

 

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס בקשה לביצוע פסק דין (טופס 206), ולצרף את המסמכים הבאים: העתק מאושר וחתום של פסק הדין על ידי בית המשפט, ייפוי כוח לעורך הדין שמייצג את הזוכה, פרטי חשבון הבנק של הזוכה כדי שניתן יהיה להעביר את הכספים שייגבו במסגרת ההוצאה לפועל, ופרטי החייב.


פרטים מעודכנים של החייב

 

במידה שפרטי החייב אינם תואמים את הרשום במרשם האוכלוסין, יש לצרף לבקשה אישור מעודכן ממשרד הפנים לשלושה חודשים אחרונים, הכוללים את שם החייב, כתובתו הנוכחית, שם אביו ומספר הזהות שלו.

 

אם החייב הוא תאגיד, כמו רשות מקומית, עירייה, אגודה שיתופית, עמותה רשומה או חברה יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, הכולל את שם החייב, כתובתו והמספר המזהה שלו כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט, או מספר ח"פ כפי שרשום ברשם החברות.

 

במקרה שלשכת הוצאה לפועל מסרבת לקבל בקשה לביצוע פסק דין, מהסיבה שהזוכה לא צירף אישור על פרטי החייב, הזוכה רשאי לבקש כי העניין יועבר לרשם הוצאה לפועל. בנסיבות מיוחדות הרשם רשאי להתיר את ביצוע הבקשה גם ללא אישור.


מתי ניתן להגיש את הבקשה?

 

כאשר פסק הדין ניתן בנוכחות החייב, אפשר להגיש את הבקשה רק לאחר שחלף התאריך לתשלום שנקבע בפסק הדין, ואם לא נקבע מועד, ניתן להגיש בתוך 30 יום. אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב, כמו למשל אם פסק הדין לא הוקרא בפני הצדדים בבית המשפט, אלא נשלח אליהם בדואר, אפשר להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 30 יום, מהמועד שבו הומצא פסק הדין לחייב.

 

הזוכה נדרש לשלם בקופת ההוצאה לפועל אגרה בסך של אחוז אחד מגובה החוב המעודכן, ולא פחות מסך של 93 שקלים, וגם אגרת פרוטוקול בסך 22 שקלים. לאחר הגשת הבקשה ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב.

 

המצאת אזהרה לחייב

 

במסגרת האזהרה עומדות בפני החייב שלוש אפשרויות שונות: הוא יכול לשלם את החוב בתוך 20 יום, או להגיש בקשה לצו תשלומים בתוך 20 יום, או להתייצב לחקירת יכולת בתוך 21 יום. אם החייב לא יפעל לפי האזהרה, הוא ייחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות שונות.

 

במהלך התקופה הקצובה החייב יכול לשלם את החוב בלשכת ההוצאה לפועל, או להגיש טענת פרעתי. חייב שמעוניין לערער על פסק הדין, יכול להגיש לרשם בקשה לעיכוב הליכים, או לבקש מבית המשפט עיכוב של ביצוע פסק הדין.

 

אם לאחר התקופה הכתובה באזהרה, החייב לא נקט בכל פעולה מהאפשרויות שעמדו בפניו, ניתן להתחיל בביצוע פסק הדין על ידי נקיטת הליכים נגדו, כמו הטלת עיקולים והגבלות שונות, כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקול חשבון בנק ועוד.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.