www.what2do.co.il

ביצוע צו עשה בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ביצוע צו עשה בהוצאה לפועל

כאשר ניתן צו עשה לטובת זוכה בפסק דין, המפרט מעשה לביצוע כמו: בנייה, הריסה, מסירת נכס ועוד, לשכת ההוצאה לפועל מוסמכת לשלוח לחייב מכתב אזהרה ולציין כי חובה עליו למלא אחר הפעולה בתוך פרק זמן קצוב. אם החייב אינו עומד בכך רשאי הזוכה לבקש לבצע את הצו תוך הטלת ההוצאות על החייב.

 

צו עשה היא הוראה בהליך המשפטי, לבצע מעשה מסוים, כמו לפנות נכס או להימנע מלעשות מעשה מסוים כמו להפסיק למכור עותקים המפרים זכויות יוצרים של יצירה מסוימת, או להחזיר מצב לקדמותו, כמו החזרת חפץ, או הוראה לשכן לבנות מחדש קיר שהרס בבניין מגורים. צו עשה בחוק הוצאה לפועל מתייחס לבקשות למסירת נכסים, פינוי מושכר, ביצוע דוגמת בנייה והריסה, ואף לעתים נדירות לשם מימוש הסדרי ראיה בהוראת בית המשפט לענייני משפחה.

 

זוכה במשפט שניתן לטובתו פסק דין המחייב אדם או גוף לבצע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי שאינה קשורה לביצוע פסק דין כספי, כמו מסירת נכסים, או פינוי מושכר רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ. סעיף 6ג1 לחוק הוצאה לפועל קובע כי בקשה לפינוי מושכר תוגש בתוך 15 ימים ובקשה לביצוע פסק דין למסירת נכסים תוגש בתוך 30 ימים.

 

מסירת קטין באמצעות הוצאה לפועל

 

על פי סעיף 61 לחוק, כאשר בית המשפט הורה על מסירת נכס, מחויב ראש לשכת ההוצאה לפעול לתפוס את הנכס ולמסור אותו על פי דין. סעיף 62, מתייחס לאכיפה של פסקי דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה, והוא מקנה לרשם לבצע הסדרי ראיה או הוראות אחרות הנוגעות לקטינים, בסיוע של עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הסעד.

 

סעיף 62ב מאפשר לרשם שלא לבצע את ההוראה במקרה שהיא תתבצע בעל כורחו של הקטין. במקרה שהקטין אינו מסוגל להבין בדבר, או שהיו קשיים אחרים בביצוע פסק הדין, רשאי הרשם לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין בבקשת הוראות. סעיף 63 מקנה לרשם סמכות כללית לביצוע צווי עשה. באמצעות הוראות סעיף 63 רשאי הרשם להורות למנהל לשכת ההוצאה לפועל לעשות את המעשה לפי פסק הדין, או להרשות לזוכה או לאדם אחר לעשותו במקום החייב.

 

זוכה שמעוניין להגיש בקשה לביצוע פסק דין מסוג צו עשה בהוצאה לפועל נדרש למלא את טופס הבקשה ולצרף העתק מאושר של פסק הדין, פרטי חשבון הבנק של הזוכה ופרטי החייב. את הטפסים יש להגיש באחת מלשכות ההוצאה לפועל.

 

לאחר הגשת הבקשה, ימציא רשם ההוצאה לפועל אזהרה לחייב, שבה תצוין התקופה שבמהלכה עליו לשלם את החוב על פי פסק הדין, או להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת. בתום תקופת האזהרה ניתן יהיה להתחיל בביצוע פסק הדין.

 

במהלך תקופה זו החייב רשאי לבצע את הנדרש ולמלא אחר הוראות פסק הדין, או להגיש טענת פרעתי, אם הוא מילא את חובו. החייב יכול לערער על פסק הדין, ואף להגיש לרשם בקשה לעיכוב הליכים או לבקש עיכוב ביצוע של פסק הדין מבית המשפט.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.