www.what2do.co.il

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

פעמים רבות, מעסיק עלול להסתבך מבחינה כספית ולסבול מבעיות שונות בתזרים המזומנים בעסק. לא אחת, ייתכן ויוטלו על המעסיק עיקולים שונים מחמת פתיחת תיקים בהוצאה לפועל. עיקולים אלה עלולים להיות מוטלים גם על כספים אשר המעסיק הפריש לטובתם של עובדים עבור פיצויי פיטורים. כספים אלה יכולים להיות בקופה או בקרן פנסיה אשר המעסיק הפקיד לטובת שילומם בבוא היום.

 

כמו כן, ייתכן בהחלט כי גם עובדים ייאלצו להתמודד עם תיקי הוצאה לפועל אשר נפתחו כנגדם. גם כאן, עיקולים על כספים שונים יכולים להיות "מנת חלקו" של עובד זה. בסיטואציות כגון דא, ייתכן והזוכה יבקש להטיל עיקולים על כלל נכסיו של העובד, לרבות כספי פיצויי פיטורים אשר נצברו לטובתו בקופות ו/או בקרנות שונות.


החוק כיום קובע כי אין אפשרות להטיל עיקול על כספי פיצויי פיטורים - בין אם בשל חובות המעביד ובין אם בגין חובות העובד. מדובר בכספים שאינם ברי עיקול. חשוב לדעת כי מעסיקים ועובדים אינם תמיד מודעים להוראת חוק זאת. מקל וחומר כאשר ראש ההוצאה לפועל מאשר הטלת עיקולים מבלי לשים ליבו למהותם של הכספים והיותם כספי פיצויי פיטורים.

 

האיסור על עיקול פיצויי פיטורים נמצא בסעיף 26(א) לחוק פיצויי פיטורים. סעיף זה קובע כי הכספים הבאים אינם ניתנים לעיקול, החזרה או שעבוד:

 

1. סכומים אשר שולמו לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים במקום פיצויי פיטורים.
2. כספים אשר הופקדו לטובתו של העובד לפי סעיפים 20 או 21 לחוק.
3. כספים אשר שולמו לצורך תשלום פיצויי פיטורים או לקופת גמל.
4. סכומים אשר הופרשו לטובת קופת גמל לקצבה.

 

העובד חדל לעובד ונפתח תיק כנגד המעסיק - האם ניתן לעקל הכספים?

 

יש להדגיש כי הוראות החוק אינן מעניקות הגנה על כספים אלה במקום בו הם שולמו בעד עובד אשר חדל בינתיים לעבוד בעסק מחמת עילה שאיננה מזכה אותו בפיצויי פיטורים. יצוין כי לעיתים לא יהיה ניתן לעקל את הכספים הנ"ל גם בסיטואציות כגון דא, וזאת כאשר הכספים הופרשו גם עבור ביטוח קצבה ולא נקבע אם הם ניתנים להעברה או החזרה בהסכם קיבוצי או כל הסכם אחר. במידה והמעסיק נמצא תחת פירוק או פשיטת רגל, כספים אלא אינם נחשבים חלק מנכסיו של האחרון כל אימת שתביעות העובדים טרם סולקו.


פעמים רבות, הפסיקה דנה בשאלה האם מדובר בהגנה אשר קיימת אך ורק כאשר העיקול הוטל בגין חוב של המעסיק, או שמא היא שרירה וקיימת כאשר עסקינן בחוב של העובד. ניתן לראות כי פסקי דין בנושא זה התקבלו לכאן ולכאן. כיום, נראה כי הפסיקה המנחה גורסת שמטרתו של סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים הינה להגן על כספים אשר הוטל עליהם עיקול מחמת חוב כנגד המעביד, ולא כנגד העובד.


לסיכום,

 

ניתן לראות כי ההגנה על כספי פיצויי פיטורים מפני עיקולים נועדה למנוע מצב בו נושי המעביד יביאו לפגיעה בזכויותיהם של עובדים בכספים שנצברו לטובתם בקופות גמל, קופות פיצויים וכדומה. עם זאת, ככל שעסקינן בתיקי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד העובד, ייתכן בהחלט כי כספים אלה יהיו ברי עיקול.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.