www.what2do.co.il

עיקול רכב בהוצאה לפועל, מתי ניתן לעקל רכב של חייב?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיקול רכב בהוצאה לפועל, מתי ניתן לעקל רכב של חייב?

כאשר חייב בהוצאה לפועל, שנפתח נגדו תיק לא שילם את החוב, ואף לא עמד בצו התשלומים, ניתן להפעיל נגדו סנקציות שונות כדי להפעיל עליו לחץ וכדי לזרז את פירעון החוב. אחת הדרכים לזירוז גביית החוב, היא עיקול רכבו הפרטי של החייב.

 

העיקול נועד להגביל את יכולתו של החייב להשתמש ברכב, ולמנוע מצב שבו החייב ימכור אותו, או יעביר אותו לידי צד שלישי ובכך יפגע באפשרות הזוכה להיפרע ממנו. חייב שקיבל אזהרה במסגרת הליכי הוצאה לפועל, על כך שרכבו עומד בפני עיקול, נדרש להסדיר את התשלום בהקדם ובכך למנוע את מכירת הרכב, או להגיש בקשה לביטול עיקול בנסיבות מוצדקות.

 

עיקול רכב של חייב יכול להתבצע באמצעות רישום העיקול במשרד הרישוי. מהרגע שהרכב נרשם כמעוקל, החייב אינו יוכל למכור אותו, ואם לא יפרע את החוב בתוך פרק זמן קצוב המצוין באזהרה, ניתן יהיה למכור את הרכב, והכסף שיתקבל ממכירתו ישמש לפירעון החוב.


כיצד להגיש בקשה לעיקול רכב?

 

את הבקשה לעיקול יכול להגיש זוכה, המחזיק בפסק דין, ללשכת ההוצאה לפועל, באמצעות טופס מתאים וציון פרטי החייב, פרטי הרכב ומספר הרישוי. לאחר הגשת הבקשה, תישלח אזהרה לחייב, ובחלוף 20 ימים, יבחן רשם ההוצאה לפועל את הבקשה, ויחליט האם לעקל את רכבו של החייב לצורך פירעון החוב.

 

כדי לממש את העיקול יש לבצע תפיסה פיזית של הרכב. אם הרשם אישר את הבקשה הוא יוציא צו לעיקול הרכב, והמוציא לפועל יעדכן את הממונה על מרשם הרכבים על העיקול ויוודא את רישומו. העיקול של הרכב מתבצע באמצות שתי בקשות שונות ובשני שלבים: בשלב ראשון מתבצע רישום הרכב לעיקול במשרד הרישוי ובשלב הבא מימוש העיקול.

 

צו עיקול רכב מסמיך את המוציאים לפועל לבצע תפיסה פיזית של הרכב. לצורך תפיסתו, הם רשאים להיכנס לחצרי החייב שבשטחם מצוי הרכב, וגם להיכנס לחצרי צד ג', שאצלו מוחזק הרכב ולבצע את העיקול. לאחר שהושלמה התפיסה, עובר הרכב למגרש העיקולים של ההוצאה לפועל.

 

בתום תקופת המתנה של שבועיים, אם החוב לא נפרע על ידי החייב, ניתן להתחיל בהליכי מכירת הרכב, באמצעות פרסום הרכב למכירה על ידי לשכת ההוצאה הפועל במסגרת מכירה פומבית, והזמנה של הציבור להשתתף במכירה. ההליך מתבצע, כפי שנהוג במכירה פומבית לכל המרבה במחיר והאחריות לבדיקת תקינות הרכב מוטלת על הרוכש.

 

כיצד יכול החייב לבטל את עיקול הרכב?


חייב המעוניין לבטל את העיקול על רכבו, יכול לשלם את החוב בתוך פרק זמן קצוב שצוין באזהרה. במקרה שהוא סבור כי העיקול אינו מוצדק, הוא יכול להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לביטול העיקול. החייב יכול לטעון כי הרכב נמכר לצד שלישי לפני שהוטל הצו אך הבעלות עליו טרם הועברה, או לטעון כי הרכב משמש אותו לעבודה, בין אם מדובר במונית, או רכב הובלות, ובין אם הרכב משמש אותו להגעה וחזרה ממקום העבודה, והעיקול עלול לפגוע משמעותית בפרנסתו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.