www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הוצאה לפועל - חייב

לא רק לטייקונים, מתברר שהבנקים עושים תספורות גם לאזרחים

בנק דיסקונט הסכים לוותר על חוב של לקוח בסך של למעלה משני מיליון שקלים, במסגרת הסדר חוב שנערך באמצעות עו"ד פרי מרקו. לפי ההסכם יופחת החוב משמעותית, והחייב יישלם לבנק סך של 103,000 שקלים בלבד. 


עיריית נצרת הגישה תביעה על סכום קצוב נגד שוכר בגין חוב ארנונה

עיריית נצרת הגישה תביעה נגד שוכר בגין חוב ארנונה על לתקופה של ארבע שנים, השוכר הגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בטענה כי לא התגורר במהלך כל תקופה זו בנכס.  


האם יש לסגור את התיק בהיעדר תגובה מצד הזוכה?

החייב שביקש לסגור את התיק טען כי הגיע להסדר עם הזוכה ופרע את החוב ומאז לא היתה כל פעילות בתיק. אולם הרשמת לא מצאה הצדקה לסגור את התיק, גם בהיעדר תגובת הזוכה.  


פלאפון הגישה תביעה על סכום קצוב נגד לקוח שפעל במרמה

לקוח של חברת פלאפון ביקש לתקן במרכז השירות את האייפון השבור, ועזב את החנות עם המכשיר התקול והמכשיר החלופי. לאחר דרישות רבות להשבת אחד מן המכשירים, החברה חסמה את המכשיר, ודרשה להסדיר את החוב.  


האם יש לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב לצורך עבודה בחו"ל?

חייב בהוצאה לפועל, הגיש ערעור על החלטת הרשמת, לאחר שבקשתו לבטל צו עיכוב יציאתו מהארץ נדחתה. החייב ביקש לעבוד בעסק של בנו בירדן, ועקב כך יוכל לסלק את חובותיו לנושים. 


התנגדות לביצוע שטר בטענה לקיזוז עקב כישלון בתמורה

חברה שהתקינה בחצר ביתה של לקוחה בריכה פרטית, פתחה תיק בהוצאה לפועל לאחר שהשיק האחרון חולל על ידי הלקוחה. מנגד הלקוחה הגישה התנגדות לביצוע השטר בטענה לקיזוז עקב כישלון תמורה חלקי בלתי קצוב 


חייב מוגבל באמצעים ביקש להפחית את צו התשלומים החודשי

חייב שנפתחו נגדו שני תיקים בהוצאה לפועל, ביקש להפחית את צו התשלומים החודשי שהושת עליו, מאחר שצבר את החובות בתום לב מעצם היותו ערב לאחיו, והוא אינו יכול לעמוד בסכום שנקבע.  


בקשת חייב להפחית את סכום ההגבלה ליציאתו לחו"ל

חייב שהחל הליך איחוד תיקים, ביקש לטוס לחו"ל עם ארוסתו לרגל ירח דבש, אולם רשמת הוצאה לפועל התנתה את היציאה מהארץ בסכום גבוה על חשבון חובותיו בתיק האיחוד. 


ערעור על בקשה להפחתת ריביות והפרשי הצמדה שנוספו לחוב

בעקבות דחיית הרשמת טענת פרעתי, הגישו החייבים ערעור בטענה כי הרשמת שגתה בהחלטה עקב חוסר תום לב מצד הזוכים, וביקשו להפחית את הפרשי ההצמדה והריבית שנוספו לחוב.  


דרישה לתשלום חוב אגרת טלוויזיה מאדם דתי שמכחיש כי ברשותו טלוויזיה

רשות השידור הגישה תביעה לתשלום אגרה, אולם הנתבע טען כי הוא מנהל אורח חיים דתי לכן הוציא את הטלוויזיה מהבית מאז שנת 2001.  


האם ידועה בציבור זכאית לסעד הצהרתי ביחס למיטלטלין שבדירה המשותפת?

בת הזוג, המוכרת כידועה בציבור של החייב, עתרה לבית משפט, בבקשה למתן פסק דין הצהרתי ביחס למיטלטלין המצויים בדירה המשותפת.  


העירייה נקטה בהליכי הוצאה לפועל בגין חוב ארנונה משנת 1984

חוב ארנונה משנת 1984 בסך של 46 שקלים, טפח לסכום של עשרות אלפי שקלים, עקב אי הסדרתו ופתיחת תיק בהוצאה לפועל. החייבים טענו כי התיק נפתח נגדם על ידי העירייה שלא כדין, ועל כן דרשו פיצויים.  


חייבים ביקשו לסגור שני תיקים בהוצאה לפועל בטענה כי שילמו את החוב

חייבים הגישו תובענה לסגירת תיקים בהוצאה לפועל, בטענה כי לפי הסכם פשרה שנכרת ונחתם בין הצדדים, הם שילמו ופרעו את מלוא החוב לזוכה.  


האם הדייר הצליח להוכיח בטענת פרעתי כי שילם את החוב?

דייר בבית משותף, החייב כספים לנציגות הבניין, הגיש בפני לשכת הוצאה לפועל בכפר סבא, טענת פרעתי, וטען כי הוא אינו חייב לשלם את החוב, מכיוון שהועד לא עמד בתנאי ההסכם בין הצדדים. 


בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ לתושב חוץ

חייב בהוצאה לפועל, בעל חובות של תשעה מיליון שקל, הגיש בקשה לבטל את צו היציאה שהוגש נגדו, בטענה כי הוא עזב את הארץ לצמיתות לפני עשור ומאז לא שב לישראל, אלא למטרת ביקור אביו החולה.  


האם חייב מוגבל באמצעים יוכל לטוס לחופשה משפחתית בשווייץ?

חייב מוגבל באמצעים, שמכוח הכרזתו הוטל עליו צו איסור יציאה מהארץ, הגיש ערעור על החלטת הרשם, אשר דחה את בקשתו לצאת לחופשה משפחתית בחו"ל בת עשרה ימים, על חשבון הוריה של אשתו.  


בקשה לסגירת תיק בגין חוב דמי מזונות לאשה

הבעל ביקש לסגור את תיק ההוצאה לפועל שפתחה נגדו גרושתו לפני 9 שנים בשל חוב בדמי מזונות. מנגד טענה האשה כי בעלה לא מילא את הסכם הגירושין ולא שילם את הפרשי ההצמדה, כפי שנדרש לשלם.  


החייב ביקש לסגור את התיק מאחר והוא אינו בר ביצוע

בשנת 1984 ניתן פסק דין לפיו החייב ישלם לזוכה 20,000 שקל ולאחר ביצוע התשלום הוא יקבל את רכבו חזרה. החייב לא שילם את החוב בטענה כי הוא היה צריך לקבל קודם את הרכב, ובינתיים התיק צבר ריביות והרכב הישן יצא מכלל שימוש.  


החייבת בקשה לפתוח תיק איחוד ללא הפקדת תשלום ראשוני

תיק האיחוד של החייבת נסגר בעקבות מחלתה הקשה, אך כאשר החלימה וחזרה לעבודה סדירה היא ביקשה לחדש את תיק האיחוד, באותם תנאים וללא הגבלות.  


החייב ביקש לחזור לאשתו בשוודיה ולבטל את הגבלת יציאתו מן הארץ

בעקבות קריסת עסקיו בישראל החייב הוכרז כמוגבל באמצעים, לפי בקשתו. כיום הוא מבקש לבטל את ההגבלה שהוטלה עליו ליציאה מהארץ ולאפשר לו לחזור לאשתו המתגוררת בשוודיה.  


1  2  3  4  לעמוד הבא    >>