www.what2do.co.il

ביטול צו הפטר בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

ביטול צו הפטר בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

צו הפטר מעניק לחייב מוגבל באמצעים שאין ביכולתו לפרוע את חובותיו, פטור מרוב חובותיו שקדמו למתן הצו, ומאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים, ללא חובות. הצו נקבע כהוראת שעה למשך שלוש שנים עד לתאריך 5.9.2018.

 

הצו מוחק או רוב החובות שצבר החייב, חוץ ממספר סוגי חובות, שהצו אינו חל עליהם, והחייב יידרש להסדיר אותם גם לאחר שניתן לו הפטר, כולל: קנסות למדינה ולרשות מקומית, חוב לפי פסק דין מזונות, חוב שנוצר במרמה, דמי נזק בלתי קצובים וחוב הנובע ממשכנתא.

 

חייב המעוניין להגיש בקשה לקבלת הפטר נדרש לעמוד במספר תנאים, אולם גם אם הוא עומד בקריטריונים, קבלת ההפטר נתונה לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל, שהוא הגורם בעל הסמכות השיפוטית אשר מכריע האם יש לתת לחייב הפטר מלא מחובותיו, והוא יכול לאשר או לדחות את הבקשה, אם מתקיים אחד מהסייגים למתן צו הפטר, ואף לבטל את הצו אם הוא ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב.

 

מהם התנאים למתן צו הפטר?

 

על החייב להיות מוכר כחייב מוגבל באמצעים במשך לפחות במשך ארבע שנים רצופות לפני הגשת הבקשה למתן צו הפטר. סך חובותיו אינו עולה על 800,000 שקלים, כך שהחוב לכל אחד מהנושים אינו עולה על סך של 400,000 שקלים. החייב יכול להיות זכאי לקבלת הפטר אם אין ברשותו נכסים הניתנים לעיקול או מכירה לטובת פירעון חובותיו.

 

כמו כן, במסגרת הליכי הוצאה לפועל, נדרש החייב לעמוד בצו תשלומים חודשי בשלוש השנים האחרונות, והוא לא מצוי בהליך פשיטת רגל ולא הוגשה בקשה לפשיטת רגל הממתינה לדיון, ואף לא קיים הליך פשיטת רגל שהסתיים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

 

כיצד יש להגיש את הבקשה?

 

החייב נדרש להגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל, למסלול הפטר במחוז שבו מתנהל תיק האיחוד או רוב תיקי הוצאה לפועל, באמצעות טופס מספר 55 ובליווי מסמכים נחוצים. כאמור, המועד האחרון להגשת בקשה הוא חמישה בספטמבר 2018, ולאחר מכן, הבקשה תעבור להכרעת הרשם, אם לפתוח תיק הפטר בהוצאה לפועל או לדחות את הבקשה.

 

באילו מקרים לא ניתן לקבל הפטר?

 

הרשם יכול לדחות את הבקשה אם התרשם כי כבר בעת הגשתה מתקיים אחד מהסייגים, במקרה שההפטר יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית אצל אחד הזוכים או יותר, אם לחייב יש נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת, אם הוכרז כפושט רגל במהלך חמש השנים האחרונות, אם מאז הכרזתו כמוגבל באמצעים התנהל בחוסר תום לב, או ניצל לרעה את ההליך.

 

כמו כן, החייב אינו זכאי לקבל הפטר אם הוא העדיף נושה העדפה אסורה בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, אם הורשע בעבירת מרמה, הפרת נאמנות במרמה או בביצוע עבירה לפי פקודת פשיטת הרגל. אם הרשם סבר על סמך בקשת החייב והמידע שנמסר לו כי מתקיימים התנאים למתן צו הפטר, הוא יורה על פתיחת תיק במסלול הפטר. לשכת הוצאה לפועל תפרסם הודעה על כך ברשומות ובעיתון יומי, ותמסור הודעה אישית לכל הנושים בתוך עשרה ימים ממועד החלטת הרשם.

 

התנגדות זוכה למתן הפטר

 

הזוכים רשאים להגיש התנגדות למתן הצו. לשם כך עליהם לפנות בכתב לרשם בתוך שלושה חודשים מיום קבלת ההודעה ולצרף תצהיר המפרט את העובדות ואת נימוקי ההתנגדות. לאחר מכן יקיים הרשם דיון בנוכחות הנושים. אם הרשם דחה את התנגדות הנושים, או שחלף המועד להגשת התנגדות ולא הוגשה התנגדות, רשאי הרשם לתת צו הפטר, לאחר שקיים דיון במעמד החייב, ערך לו חקירת יכולת ושוכנע כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים.

 

במקרה שהיה לרשות המסים יסוד סביר להניח שגובה החוב המגיע לה מהחייב נמוך מסך של 400,000 שקלים, היא תודיע לרשם מה גובה החוב, כדי שיבחן אם מתקיים לגבי החייב התנאי הקבוע בחוק. אם היה לרשות המסים יסוד סביר להניח שגובה החוב המגיע לה מהחייב הוא לפחות 400,000 שקלים, תודיע על כך לרשם והוא ידחה את הבקשה.

 

במקרה שהיה לרשות המסים יסוד סביר להניח שלחייב יש נכסים הניתנים לעיקול ומימוש, היא תודיע על כך לרשם, ואולם אם העברת המידע מהרשות אסורה לפי כל דין, היא תודיע על כך לרשם והוא ידחה את הבקשה. במקרה שנדחתה הבקשה, החייב רשאי לערער על ההחלטה לבית משפט השלום ולבקש לבחון את הודעת רשות המסים. בית המשפט יעיין במידע שבידי הרשות, ובמסגרת הדיון בערעור במעמד שני הצדדים, הוא יכול לשמוע את עמדתה לעניין המידע במעמד צד אחד.

 

ביטול הצו על סמך מידע שגוי או כוזב

 

לאחר שהרשם קיבל החלטה, תישלח הודעה בדואר לביתו של החייב. אם הבקשה התקבלה, החובות שצוינו בעת ההגשה ימחקו לצמיתות, מלבד חוב שאינו בר הפטר או חוב שאינו בר תביעה. אם הרשם דחה את הבקשה, התיקים בהוצאה לפועל יישארו פתוחים והחייב יידרש להמשיך לשאת בצו תשלומים חודשי על פי החלטת הרשם. סעיף 69י16 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי הרשם יכול בכל עת, לבטל צו הפטר שנתן לחייב, אם מצא כי צו ההפטר ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך כדי להצדיק את הביטול.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.