www.what2do.co.il

איך להגיש ביטול פסק דין בהעדר הגנה בהוצאה לפועל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 2.6 מתוך 5

איך להגיש ביטול פסק דין בהעדר הגנה בהוצאה לפועל?

זוכה שניתן לטובתו פסק דין כספי, שלפיו החייב נדרש לשלם לו סכום כסף, רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל. כאשר פסק הדין ניתן בנוכחות החייב, ניתן להגיש את הבקשה לאחר שחלף המועד לתשלום שנקבע בו, ואם לא נקבע מועד, אפשר להגיש את הבקשה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. 

 

במקרה שפסק הדין ניתן במעמד צד אחד, כלומר שלא בנוכחות החייב, והזוכה נדרש להמציא את פסק הדין לחייב, הוא יכול להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 30 ימים מהיום שבו הומצא לחייב פסק הדין. חייב שניתן נגדו פסק דין בהעדר הגנה, ומעוניין לבטל אותו, יכול לפנות אל בית המשפט שנתן את פסק הדין ולבקש לבטל את פסק הדין בתוך 30 ימים מהיום שפסק הדין הומצא לידיו.

 

סיבה מוצדקת לאי הגשת כתב הגנה

 

חייב המבקש לבטל את פסק הדין נדרש לנמק ולהסביר מהן הסיבות לאי הגשת כתב ההגנה ולשכנע את בית המשפט כי הסיבה לאי הגשת כתב ההגנה הייתה מוצדקת וכי סיכויי ההגנה שלו גבוהים. לאחר הגשת הבקשה, יזמן בית המשפט את הצדדים וישמע את טענותיהם ולאחר מכן יחליט האם לבטל את פסק הדין שניתן במעמד צד אחד או לדחות את הבקשה.

 

האופן לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד קבוע בתקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי. על פי תקנה זו, כאשר ניתנה החלטה במעמד צד אחד או שניתנה ללא כתבי טענות מצד שני, והנתבע הגיש בקשת ביטול תוך 30 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל שנתן את ההחלטה לבטל אותה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, והוא אף רשאי לעכב את הליכי הוצאה לפועל או לבטלם, על פי שיקול דעתו.

 

ביטול פסק דין מחובת הצדק

 

קיימות שתי עילות לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד: האחת, ביטול מחובת הצדק, והשנייה, ביטול מכוח שיקול דעתו של בית המשפט. ביטול מחובת הצדק יעשה כאשר נפל פגם מהותי בהליך עצמו כמו: אי זימון הנתבע לדיון, אי המצאת כתב התביעה לידיו ועוד. במקרה כזה, החייב נדרש לפעול להוכחת הפגם בהליך שמנע ממנו את התייצבותו לדיון או את מסירת כתב ההגנה. אם הוכח כי נפל פגם מהותי, בית המשפט יכול לבטל את פסק דין מבלי להתחשב כלל בתוצאותיו ובצדקתו.

 

ביטול לפי שיקול דעתו של בית המשפט

 

כאשר לא נפל פגם מהותי בהליך, בית המשפט בוחן את טענות התובע לגבי הביטול ומחליט האם טענותיו המהותיות לגופו של עניין מקימות סיכוי לשינוי פסק הדין או שיש בהן כדי להשפיע על ההליך. בית המשפט רשאי לדרוש מהחייב לשאת בהוצאות משפט ואף להתנות את ביטול פסק הדין בתשלום ההוצאות שאותן יהיה עליו לשלם לזוכה. במקרה שפסק הדין בוטל לאחר שהתחילו בביצועו במסגרת ההוצאה לפועל, רשאי הרשם לצוות על החזרת המצב כפי שהיה לפני תחילת הביצוע.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.