www.what2do.co.il

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 8 דירוגים בציון ממוצע: 4.5 מתוך 5

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל

לשכת ההוצאה לפועל יכולה להפעיל כנגד חייבים אשר ממאנים לשלם את חובותיהם סנקציות שונות. במסגרת הכלים העומדים לרשותה, ההוצאה לפועל יכולה להורות גם על עיכוב יציאתו של חייב מישראל. מדובר אפוא בהוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ. צו זה, כשמו כן הוא, צו האוסר על פלוני לצאת את גבולות המדינה. סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל עוסק בסוגיה זו, על ההשלכות והשיקולים המקופלים בה.


על פי סעיף זה, רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא כנגד אדם צו עיכוב יציאה מהארץ וזאת כאשר הוא סבור, על בסיס יסוד סביר, כי האחרון עומד לצאת מגבולות המדינה מבלי לשלם את חובו. במסגרת סמכותו הנ"ל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות לחייב להפקיד את דרכונו ו/או את תעודת המסע שלו. חשוב להדגיש כי צו עיכוב יציאה מהארץ הינו צו הפוגע למעשה באחת הזכויות החוקתיות הבסיסיות במשטר הדמוקרטי והיא - הזכות לחופש התנועה.


אי לכך, חוק ההוצאה לפועל וההלכה הפסוקה מגבילים את הוצאתו של צו כאמור. לדוגמא, במידה ורשם ההוצאה לפועל מצא כי החייב ממלא אחר צו תשלומים שניתן לו לפי סעיפים 7א, 69(ב) או 69א לחוק, לא יינתן כנגדו גם צו עיכוב יציאה מהארץ. עם זאת, יש לציין כי רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא צו עיכוב יציאה גם במקרים אלה, אך זאת רק כאשר הוא סבור שאי הוצאתו עלולה "לסכל את ביצועו של פסק הדין".


חייבים אשר מסרבים להפקיד את תעודת המסע או הדרכון שלהם לפי סעיף 14(א) לחוק, מסתכנים במעצר עד להפקדת המסמכים האמורים (מעצר זה לא יהיה ליותר משבעה ימים). על מנת לאזן בין הזכויות החוקתיות השונות, רשם ההוצאה לפועל רשאי גם להימנע מהוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ ו"להסתפק" בהפקדת ערובה מצידו של החייב כתנאי ליציאתו מישראל. ערובה זו נקבעת בהתאם לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל ובסכום ה"מניח את דעתו". כמו כן, במידה ורשם ההוצאה לפועל מוצא כי החייב מעוניין לצאת מישראל מתוך "סיבה מוצדקת", הוא רשאי לבטל את הצו (באופן מלא או בכפוף להפקדת ערובה).


לאחר שבוטל צו עיכוב יציאה מהארץ, לשכת ההוצאה לפועל מחויבת להמציא בתוך 24 שעות הודעה למשטרת ישראל אודות ביטול הצו. כמו כן, עליה להודיע על כך לזוכה ולחייב.

 

 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ


כפי שצוין לעיל, צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להינתן כנגד חייב בהוצאה לפועל וזאת בהתאם לבקשת הזוכה. יודגש כי לעיתים צו זה יינתן כנגד חייב גם ללא בקשת הזוכה ועל בסיס הכרזה על פלוני כפושט רגל, חייב מוגבל באמצעים או במסגרת איחוד תיקים. במידה והצו ניתן מכוח בקשת זוכה, הוא יפקע בתוך כשנה מיום הוצאתו (זאת אם הוא לא יבוטל קודם לכן).

 

צו עיכוב יציאה מהארץ מחמת איחוד תיקים ו/או הכרזה על חייב מוגבל באמצעים יפקע בהתאם לשיקול דעתו והחלטתו של ראש ההוצאה לפועל. כאמור, חייב יכול לבקש את ביטול הצו באופן מלא או זמני וזאת מחמת רצונו לצאת מישראל מסיבה מוצדקת. במקרים כגון דא, ראש ההוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשה, לדחות אותה, או להתנות את היציאה מישראל בהפקדת ערובה להנחת דעתו. ניתן לברר האם עומד כנגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ על ידי יצירת קשר עם משטרת הגבולות.
 

 

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.