www.what2do.co.il

בקשת התנגדות לביצוע שטר

דרגו את המאמר
  התקבלו 8 דירוגים בציון ממוצע: 3.3 מתוך 5

בקשת התנגדות לביצוע שטר
התנגדות לביצוע שטר במועד, עורכי דין ומידע משפטי
 
המסלול הראוי לברור טענותיו של אדם אשר קיבל אזהרה ונפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, הנו הגשת בקשת התנגדות לפי סעיף 81 לחוק ההוצאה לפועל.

החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע הבקשה, שתהא נתמכת בתצהיר ובו יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות, ומשהוגשה ההתנגדות יעכב ראש ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט.

לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.
 
כיצד מגישים בקשת התנגדות ומתי?
 
החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך ‏20 יום מקבלת האזהרה לידיו. ההתנגדות תוגש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע ההתנגדות תפרט את  שמו ומענו של המתנגד ושל המבקש, את מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, את הסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות, את שם עורך דינו של המתנגד  או הערה שהוא יטען לעצמו ואת מענו להמצאת מסמכים.
 
מה יש לצרף לבקשת ההתנגדות?
 
 להתנגדות יצורפו המסמכים הבאים:
 
  • תצהיר לאימות העובדות הכלולות בהתנגדות (מאומת ע"י עורך דין )

  • העתק או צילום מכל מסמך שעליו מסתמכים.

  • העתק או צילום של הבקשה לביצוע שטר על כל נספחיה.

  • כאשר המתנגד מיוצג ע"י עורך דין יצורף ייפוי כוח של עורך הדין.

  • העתקים או צילומים של כתב ההתנגדות במספר המספיק להמצאה לכל המבקשים.

 

מה קורה במקרה והגשתי בקשת התנגדות באיחור?

 
באם תוגש ההתנגדות בתוך 20 יום מיום קבלת האזהרה לידי החייב, יעוכבו כנגד החייב הליכי ההוצאה לפועל וההתנגדות תועבר לבית המשפט  המוסמך.
 
במידה וההתנגדות הוגשה באיחור, לאחר 20 יום מיום קבלת  האזהרה לידי החייב, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשת התנגדות בצרוף תצהיר לאימות העובדות שבגינם הוגשה הבקשה להתנגדות באיחור.

לבקשה זו יש לצרף את כתב ההתנגדות על כל מרכיביו האמורים לעיל.  במידה והוגשה בקשת ההתנגדות באיחור, לא בהכרח יעוכבו ההליכים נגד  החייב.
 
בחוק ההוצל"פ נקבעה דרך ברורה ומפורטת להתנגד לביצוע שטר. כשחייב אינו הולך בנתיב שסלל למענו המחוקק, כלומר, אינו מגיש התנגדות לביצוע השטר או שאינו מגישה בזמן הקצוב בחוק, רואים בכך את הסכמתו לביצוע השטר והזוכה רשאי להניח כי העניין הגיע לקיצו.

משלא העלה החייב את טענות הגנתו במסגרת זו, מהווה השטר מעשה בית דין ומושתק הוא מלהעלותן במסגרת תביעה חדשה.
 
לסיכום,
 
אם קיבלת אזהרה מההוצאה לפועל, או מכתב דרישה בגין חוב כספי מומלץ להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום ההוצאה לפועל. מומלץ ביותר לפנות כמה שיותר מהר ולקבל ייעוץ משפטי פרטני אודות דרכי הפעולה לצורך התגוננות בתיק.
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.