www.what2do.co.il

בקשה לצו תשלומים

דרגו את המאמר
  התקבלו 6 דירוגים בציון ממוצע: 4.3 מתוך 5

בקשה לצו תשלומים

חייב אשר איננו מסוגל לשלם חוב פסוק במלואו או בשיעורים אשר נקבעו לו, רשאי להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה לצו תשלומים בתוך 20 ימים ממועד בו הומצאה לו האזהרה אודות פתיחת התיק כנגדו. בקשת חייב לצו תשלומים דורשת למעשה שינוי בתשלום החודשי הפסוק בחוב וזאת על מנת שהחייב יוכל לעמוד בו.


בקשה זו צריכה להיות מוגשת בתוספת נימוק ובתמיכה במסמכים רלבנטיים. לדוגמא, החייב יכול לטעון למצב כלכלי קשה ולהציג תדפיסי חשבון בנק ו/או הוכחות שונות בדבר חובות מסוימים. כמו כן, חייבים רבים טוענים כי הם אינם יכולים לשאת בתשלום באופן שנקבע בגין מצב בריאותי. בסיטואציות כגון דא, שומה על החייב להציג מסמכים רפואיים המאששים טענותיו.
במסגרת בקשה זו, יש לצרף גם פירוט אודות הכנסות וחובות, לא רק של החייב אלא גם של בן זוגו, ילדיו הקטינים, ילדיו הבגירים אשר חיים עימו, חברות בשליטתו, נכסים בבעלותו וכדומה. בנוסף, חייב המגיש בקשה כאמור צריך לחתום גם על כתב ויתור סודיות. חתימה זו מאפשרת לראש ההוצאה לפועל לערוך בעצמו בירורים שונים אודות מקורות הכנסתו של החייב.


חשוב להדגיש כי לשכת ההוצאה לפועל איננה מקבלת בקשות מסוג זה אשר אינן מוגשות עם המסמכים והנימוקים המדוברים. אי לכך, מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום וזאת על מנת שלא "ליפול" מבחינת אופרטיבית ולוגיסטית. לאחר הגשת הבקשה, המוציא לפועל שולח הודעה בדבר הגשתה לזוכה, ובה הוא מפרט את תמצית תוכנה של הבקשה.


איך מתקבלת החלטה?


ראש ההוצאה לפועל רשאי לאשר או לדחות בקשה לצו תשלומים, וזאת לאחר עיון ובדיקה של המסמכים שצורפו לה. כמו כן, ראש ההוצאה לפועל רשאי לדרוש מהחייב להציג בפניו מסמכים נוספים או לזמנו לחקירת יכולת (במעמד הנושה-הזוכה). במידה וניתן לחייב צו תשלומים, האחרון חייב לעמוד בתשלום החודשי. הפרת צו התשלומים עלולה לגרור סנקציות שונות כנגד החייב לרבות עיקולים ומאסרים. במידה והזוכה מסכים לקבל את בקשתו של החייב, הוא מעביר את ההסכמה לראש ההוצאה לפועל וזה יוכל לאשר אותה או לדחותה. הסכמה כגון דא, לאחר אישורה, דינה כדין צו תשלומים.


שינוי צו תשלומים


ישנם חייבים אשר ניתן כנגדם צו תשלומים אך הם רואים שהם אינם מסוגלים לשאת בתשלום. במקרים אלה, החייב רשאי לבקש מראש ההוצאה לפועל לשנות את צו התשלומים. החוק קובע כי במידה וחל שינוי ביכולתו של החייב לשאת בתשלומים, שומה עליו להודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל "בהקדם האפשרי". רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר את הבקשה וזאת כאשר מדובר בשינוי של מה בכך.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.