www.what2do.co.il

הזמנה לבירור אצל רשם הוצאה לפועל עקב אי תשלום חוב

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הזמנה לבירור אצל רשם הוצאה לפועל עקב אי תשלום חוב

חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, נדרש עם מתן האזהרה להסדיר את החוב בהקדם, או לבקש זימון לחקירת יכולת כדי לפרוס את החוב לתשלומים על פי יכולתו הכלכלית, או להגיש את התנגדותו, באמצעות טענת פרעתי או התנגדות לביצוע שטר.

 

רשם הוצאה לפועל רשאי לזמן את החייב לבירור בלשכתו, כדי לבדוק מדוע הוא אינו עומד בתשלום חובותיו, או אינו משתף פעולה בבדיקת יכולתו לשלם, או מדוע הוא לא ממלא אחר הוראות צו תשלומים שניתן לו.

 

מהם התנאים להזמנה לבירור?

 

הרשם רשאי להזמין את החייב לבירור רק אם חלפו 30 ימים מהמועד שבו הומצאה אזהרה, ורק אם התקיים אחד מארבעת התנאים הבאים: האחד, אם החייב לא פרע את מלוא החוב או חלק ממנו. השני, אם החייב לא הוכיח את יכולתו לפרוע את החוב, או שלא הביא את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב. השלישי, אם החייב לא צירף לבקשה לצו תשלומים את המסמכים הנחוצים, או לא המציא מסמך אחר שנדרש למסור לרשם, והרביעי, אם החייב לא מילא אחר צו תשלומים.

 

ההזמנה לבירור יכולה להיעשות ביוזמת הרשם או בעקבות בקשה שהגיש הזוכה. מנהל לשכת ההוצאה לפועל שולח לחייב הזמנה לבירור ומודיע לזוכה על מועד הבירור. במקרה שהתקיים בירור שלא בנוכחות הזוכה, הזוכה יכול לבקש מהרשם לקיים בירור נוסף בנוכחותו.

 

כיצד נדרש החייב לפעול בעת הבירור?

 

במעמד הבירור נדרש החייב להציע דרכים לביצוע פסק הדין, בין אם בפריסת החוב לתשלומים או מכירת נכסים. בנוסף החייב נדרש למלא הצהרה על יכולתו הפיננסית לתשלום החוב, ולחתום בפני הרשם על כתב ויתור על סודיות. בתום הבירור הרשם יכול להוציא צו תשלומים או לשנות אותו, וגם להכריז על החייב כמוגבל באמצעים, להזמין אותו לחקירת יכולת במעמד הזוכה, ולהוציא צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב.

 

חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו

 

חייב שקיבל זימון לבירור ולא התייצב במועד, או התייצב אך לא מילא אחר ההחלטות והצווים שניתנו לו במסגרת הבירור, נחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, וניתן יהיה להטיל עליו סנקציות שונות, כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על חידוש רישיון נהיגה ודרכון, הגבלה כלקוח מוגבל בבנק, הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי ועוד.

 

חייב שזומן לבירור אצל רשם הוצאה לפועל ומעוניין לבטלו, יכול לשלם את החוב, שבעקבותיו קיבל את ההזמנה, או למלא אחר הוראות פסק הדין, במקרה שמדובר בתיק שנפתח עקב פסק דין שאינו כספי. לאחר ביצוע התשלום, או קיום פסק הדין, החייב יכול להגיש בקשה לביטול ההזמנה לבירור.

 

על החייב לפעול במהירות, תוך פרק הזמן שנקבע בהזמנה לבירור. במקרה של איחור בהגשת הבקשה לביטול, מומלץ להגיש בקשה להארכת מועד, או לבצע פעולת התנגדות המתייחסת ישירות לעצם פתיחת התיק, כמו: התנגדות לביצוע שטר, טענת פרעתי, התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בקשה לחקירת יכולת וכדומה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.