www.what2do.co.il

הגשת תצהיר בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 7 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הגשת תצהיר בהוצאה לפועל

תצהיר הוא מסמך כתוב הנועד לצורך עדות בכתב של המוסר, והוא שקול לעדות בעל פה אשר נמסרת בבית המשפט. שימוש בתצהיר נעשה בכל ענפי המשפט בישראל וגם בהוצאה לפועל. תצהיר עדות ראשית שקרית חתומה דינה כדין עדות שקר.

 

במקרים רבים תצהירים משמשים חייבים בהוצאה לפועל, כדי לתמוך בבקשות המצריכות הצהרה לגבי התקיימותם של תנאים ומצבים עובדתיים מסוימים כמו בבקשת התנגדות להליכי הוצאה לפועל ובהתנגדות לביצוע פעולות בפתיחת תיק הוצאה לפועל.

 

התצהיר מכיל מידע עובדתי הידוע באופן אישי למוסרו. כדי שהמסמך יקבל תוקף המצהיר נדרש לחתום עליו לאחר שהוזהר כי עליו למסור רק מידע אמין הידוע לו כנכון, והוא יודע כי חתימה על תצהיר שקרי אסורה, ואם יחתום על תצהיר שקרי הוא צפוי לסנקציה עונשית.

 

תצהיר בהוצאה לפועל מוגש לצד בקשה להתנגדות לביצוע שטר לאימות העובדות ולפירוט העובדות והנימוקים. תצהיר מוגש לצד בקשה להארכת מועד התנגדות לביצוע שטר לצורך אימות העובדות להתנגדות ולסיבות לאיחור ההגשה. תצהיר מוגש גם לצד בקשה לטענת פרעתי ולצד בקשה להארכת מועד התנגדות לביצוע תובענה, בעת הגשת בקשה לעיכוב הליכים ובבקשה לעיכוב פינוי.

 

בתצהיר שמוגש לרשם הוצאה לפועל יש לרשום את שמו המלא של החייב, את עיסוקו ואת כתובתו. ניתן לנסח את התצהיר בגוף ראשון או בגוף שלישי נסתר ורצוי לחלק את המסמך לסעיפים שונים. האחריות לתוכן הדברים האמורים בתצהיר מוטלת על המצהיר. התצהיר נחתם על ידי המצהיר, וחייב שאינו ידוע קרוא וכתוב יכול להטביע סימן אחר על התצהיר במקום חתימה. אם לא ניתן לקרוא את התצהיר או קשה לקרוא אותו, ניתן לבקש שהמצהיר שיכתוב אותו בשנית.

 

אזהרה על העונשים הצפויים בדין אי מסירת אמת

 

אדם המוסמך לכך חייב לפגוש את המצהיר, ולאשר בשולי המסמך שהוא זיהה את החותם והזהיר אותו בדבר חובתו להצהיר דברי האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם הצהרתו אינה אמת. האזהרה על התצהיר נמסרת על ידי "משביע" שהוא מוסמך להזהיר ולהחתים על תצהיר.

 

שופט בבית משפט, דיין בבית דין דתי, היועץ המשפטי לממשלה, עורך דין, ראש רשות מקומית, וכל אדם שקיבל הסמכה מפורשת משר הפנים לחתום על תצהיר, מוסמכים להזהיר את המצהיר וחייבים לחתום בעצמם על כך שהזהירו את המצהיר על גבי התצהיר עצמו. יש לאמת את החתימה על התצהיר באמצעות תעודה מזהה ואם מדובר בהיכרות אישית ישנה אפשרות לאמת את חתימת המצהיר גם ללא תעודה.

 

תצהיר שנערכו בו שינויים לאחר שנחתם אינו בתוקף, וכל תיקון או שינוי שנעשה לפני החתימה עליו מחייבים את חתימת שם או ראשי תיבות של שם המצהיר ליד התיקון או השינוי. המצהיר צריך לחתום על התצהיר בנוכחות המשביע ובסוף המסמך צריך להופיע סעיף המכיל את האזהרה שהוזהר המצהיר על ידי המשביע. לאחר הגשת התצהיר, רשאי בית המשפט לזמן את החייב לחקירה בעל פה בעניין המידע שנמסר. אם החייב לא התייצב לחקירה, רשאי בית המשפט לפסול את תצהירו מלשמש כראיה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.