www.what2do.co.il

עיכוב הליכים אוטומטי בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיכוב הליכים אוטומטי בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל הוא הפסקה זמנית של כל הסנקציות המתנהלות נגד החייב בתיק, כמו: צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים, צו מאסר, הגבלות על חשבון בנק, דרכון ורישיון נהיגה, ועוד. עיכוב הליכים מפסיק באופן זמני את כל ההליכים בתיק הוצאה לפועל, ובמקרים מסוימים הם מעוכבים אוטומטית ללא צורך בהגשת בקשה.

 

כאשר מורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכים, לא ניתן לבצע צווים והליכים אחרים שננקטו בתיק. בהתקיים תנאים מסוימים, לחייב ישנה זכות אוטומטית לעיכוב הליכים, ובמקרים אלה אין לרשם שיקול דעת והוא חייב להורות על עיכוב הליכים.

 

מתי ניתנת זכות אוטומטית?

 

עיכוב הליכים אוטומטי ניתן כאשר החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר בתוך התקופה שקבועה בחוק. כאשר החייב הגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב, כאשר פנה הרשם לבית המשפט כדי לקבל הבהרה לגבי פסק הדין שבגינו נפתח תיק הוצאה לפועל, או אם החייב הגיע להסדר עם הזוכה לתשלום החוב שלא דרך הוצאה לפועל.

 

הליכי מימוש משכנתא על דירת מגורים מעוכבים אוטומטית אם החייב הודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה לצורך פירעון החוב, או אם מינה הרשם כונס נכסים לדירה, והחייב פרע בתוך 90 ימים מהמועד שבו מונה הכונס את החוב, או מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פירעון המחצית השנייה בתוך חצי שנה, בכפוף לאישור של הרשם.

 

למרות שמדובר בזכות לעיכוב שניתנת באופן אוטומטי, על החייב להגיש בכל מקרה בקשה לעיכוב הליכים ליתר ביטחון כדי להבטיח את מימוש הזכות. העיכוב מונע את המשך כל ההליכים בתיק, בניגוד להשהיית הליך, המעכבת הליך אחד בלבד שאותו ביקש החייב לעכב במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

 

הגשת בקשה לעיכוב הליכים

 

פרט למקרים שבהם עומדת בפני החייב זכות אוטומטית לעיכוב הליכים, ישנם עוד מספר מקרים בודדים שבהם רשאי החייב לבקש עיכוב הליכים, אך במקרים אלה יש לרשם שיקול דעת לסרב לבקשה. כמו במקרים של הגשת טענת פרעתי, כאשר טוען החייב שכבר מילא את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק. או אם אחד הצדדים הודיע שבכוונתו להגיש ערעור או בקשת רשות ערעור, או אם החייב הגיש באיחור התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב.

 

במצב שבו טוען צד שלישי שיש לו זכויות במקרקעין שאינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין והם עוקלו במסגרת הליכי הגבייה, יכול הרשם לעכב את מכירת המקרקעין, כדי לאפשר לצד שלישי לפנות לבית המשפט בעניין זכותו בנכסים. כמו כן, במידה ואדם כלשהו נפגע מהחלטת הרשם בנוגע לבעלות על מיטלטלין שעוקלו, יכול הרשם לעכב את ביצוע מכירת הנכסים כדי לאפשר לאותו אדם לפנות לבית המשפט לגבי זכותו במקרקעין.

 

חייב הנמצא במקביל גם בהליכי בהוצאה לפועל וגם בהליכי פשיטת רגל, יכול לקבל מבית משפט צו עיכוב הליכים הניתן במסגרת הליך פשיטת רגל. הצו מעכב באופן אוטומטי את כל ההליכים שננקטו נגד החייב, כולל ההליכים בהוצאה לפועל.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.