www.what2do.co.il

עיקולים בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 9 דירוגים בציון ממוצע: 4.5 מתוך 5

עיקולים בהוצאה לפועל

עיקול זוהי פעולה משפטית שמטרתה היא להגביל סחר בנכס ויכולת השימוש בו, וזאת כדי שהחייב ישלם את חובו. החייב רשאי להגיש בקשה לביטול העיקול שהוטל עליו, או בקשה לעיכוב הליכים בצרוף תצהיר כדין...

עיקול הינו אחת הסנקציות אשר נמצאות ב"ארסנל" הכלים של לשכת ההוצאה לפועל. מדובר במהלך אשר מטרתו לסייע לזוכה לפרוע את חובו מחייב "סרבן". צו עיקול יכול להינתן על ידי רשם ההוצאה לפועל אך גם על ידי רשויות שלטוניות (עיקול מנהלי). מבחינת ההוצאה לפועל, עיקול הינו תפיסת זכות או נכס אשר שייכים לחייב, וזאת בכדי לגבות מהנכס/הזכות את החוב. יש להבחין בעניין זה בין עיקול זמני לעיקול "רגיל". בעוד עיקול זמני מוטל על נכסיו של החייב במהלך המשפט (בדרך כלל בכדי למנוע הברחת נכסים וכדומה), עיקול "רגיל" הינו כלי אשר נעשה בו שימוש לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל בעקבות אי יכולת גביית פסק דין או מסמך כספי.


חוק ההוצאה לפועל מכיר בשלושה סוגי עיקולים - עיקול מיטלטלין, עיקול מקרקעין ועיקול צד ג'. דהיינו, ניתן להטיל עיקולים על נכסים וזכויות שונים ומגוונים. החל מחשבון בנק, דרך מיטלטלין הנמצאים בביתו (וכאן עולה אצל כולנו הסצנה המפורסמת של נטילת הטלוויזיה על ידי צוות מעקלים) וכלה בנכסי מקרקעין השייכים לו. כמו כן, ניתן לעקל גם כספים וזכויות השייכים לחייב והנמצאים בידי צדדים שלישיים. למשל, עיקול חשבון בנק של החייב או זכויות בקופות חיסכון בחברת השקעות.


עיקול מיטלטלין - עיקול מיטלטלין הינו העיקול הנפוץ ביותר. מדובר בעיקול לא נעים במסגרתו מופיעים בביתו של החייב מעקלים המבקשים לעקל ככל העולה על רוחם. מיטלטלין יכולים להיות נכסים שונים הנמצאים בביתו של החייב ובחצריו לרבות טלוויזיות, מחשבים, תכשיטים וכדומה. עם זאת, המעקלים אינם רשאים לעקל חפצים המשמשים את החייב ובני משפחתו למחייה (לדוגמא, כלי אוכל, כלי מיטה).


עיקול מקרקעין - עיקול מקרקעין הינו עיקול המוטל על נכסים בבעלותו של החייב. יודגש כי כאשר מדובר בבית המגורים של החייב, עיקול המקרקעין לא יביא לפינויו מהנכס זולת אם נמצא לאחרון דיור חלופי.


עיקול צד ג' - עיקול צד ג' הינו עיקול נפוץ אשר מוטל על כספים וזכויות של החייב הנמצאים בידי גורמים שלישיים. למשל, עיקול חשבון בנק (כספים הנמצאים בתאגיד בנקאי), עיקול משכורת (כספים הצריכים להגיע לחייב ממעסיקו), כספית בתוכניות חיסכון וכדומה.


עיקול לפני אזהרה

 

על פי רוב, עיקול מוטל על חייב רק לאחר שהומצאה לאחרון אזהרה והוא איננו מקיים את הנחיות ראש ההוצאה לפועל. עם זאת, ישנם מקרים בהם הזוכה מבקש הטלת עיקול עוד לפני המצאת אזהרה לחייב. מדובר באותן סיטואציות בהן קיים חשש של ממש כי החייב יפעל לשם סיכול העיקול ו/או התחמקות מנושיו. עיקול לפני מתן אזהרה הינו עיקול אשר מטרתו להעניק לזוכה "ביטחון מינימאלי" באשר לעתיד פירעון החוב. זוכה המעוניין להטיל עיקול לפני המצאת אזהרה צריך להוכיח חשש לכאורי להברחת נכסים מצד החייב. לדוגמא, הוא יכול להראות כי החייב מודע לחוב וכי הוא "מועד לפורענות", או כי החייב מתמודד עם תיקים נוספים בהוצאה לפועל.


מה עושים?


ישנן מספר דרכים להתמודד עם עיקולים בהוצאה לפועל. ראשית, ברור כי תשלום החוב יביא באחת לביטול העיקול. עם זאת, לא תמיד החייבים מעוניינים ו/או רוצים לשלם את החוב. לדוגמא, ייתכן והחייב יהיה סבור כי הוא כלל איננו חייב. אי לכך, פתוחה בפניו האופציה לבקש את ביטול העיקול. בקשה להסרת עיקול מוגשת על ידי החייב לראש ההוצאה לפועל ועליה להיות מנומקת בסיבה ראויה ומתאימה.


למשל, חייבים רבים טוענים כי העיקולים שהוטלו עליהם נעשו שלא כדין, ויש הטוענים כי הוטלו עיקולים על נכסים שאינם שלהם (למשל, כספים בחשבון משותף). כמו כן, חייב יכול לבקש חקירת יכולת ובמסגרת לעתור לצו הקפאת הליכים וקביעת תשלומים חודשיים לטובת הנושה. לעיתים, הזוכה יסכים להגיע להסדר פשרה עם החייב באשר לפירעון החוב. הסדר זה, לאחר שיאושר, יוכל להביא לביטול העיקולים. 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? 

עיקול מיטלטלין ברישום - מהו?

מהו עיקול מיטלטלין ברישום? כיצד מתמודדים עימו? מתי הזוכה יכול להגיש בקשה לעיקול מיטלטלין ברישום? מה ההבדל בין עיקול ברישום לעיקול בפועל? 

איך גובים חוב מזונות באמצעות הוצאה לפועל?

אשה שבעלה או בן זוגה מסרב לשלם דמי מזונות, יכולה להגיש בקשה לגביית החוב באמצעות מסלול גביית חוב מזונות בהוצאה לפועל.  

חובות של בן זוג בהוצאה לפועל

מהי אחריות לפירעון חובות של בני זוג? והאם כאשר אדם הסתבך בחובות וחייב כספים לנושים במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכולים הנושים להיפרע מנכסים ורכוש משותף של בן או בת זוגו של החייב?  

חוב לביטוח לאומי במסגרת הוצאה לפועל

המוסד לביטוח לאומי רשאי להטיל סנקציות על מעסיקים, עובדים ואנשים שלא עובדים שלא שילמו דמי ביטוח. לצורך הסדר החוב רשאי המוסד לבקר בבית החייבים ולהטיל עיקולים על רכוש.  

מהו מעמדו וסמכותו של רשם הוצאה לפועל?

רשם הוצאה לפועל עוסק בדרכים שבהן יש למלא אחר פסקי דין ומסמכים אחרים המוגשים לביצוע. הרשם קובע את ההסדרים לביצועם באמצעות עיקולים, צווי תשלום, פקודת מאסר וכדומה. 

עיקול רכב בהוצאה לפועל, מתי ניתן לעקל רכב של חייב?

אחת הדרכים להפעלת לחץ על חייב וזירוז גביית החוב, במסגרת הליכי הוצאה לפועל היא עיקול רכבו הפרטי של החייב. בשלב ראשון מתבצע רישום הרכב במשרד הרישוי ובשלב הבא מימוש העיקול, באמצעות מכירה פומבית. 

עיכוב הליכים אוטומטי בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

עיכוב הליכים אוטומטי ניתן כאשר החייב מגיש התנגדות לביצוע שטר, התנגדות לתביעה על סכום קצוב, ולצורך הבהרה לגבי פסק הדין שבגינו נפתח תיק בהוצאה לפועל. 

עיקול משכורת של חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

במצב שבו לחייב אין נכסים ורכוש שניתן לממש לצורך פירעון החוב, ניתן בהתקיים נסיבות מסוימות לעקל חלק ניכר מהשכר החודשי לטובת הנושים.  

ערעור על צו עיקול רכוש, מהו התהליך להגשת ערעור?

חייב שהוטל עיקול על רכושו במסגרת הליכי הוצאה לפועל ורוצה לבטל אותו, רשאי להגיש בקשה לביטול הצו ובמקרים מסוימים עומדת בפניו האפשרות לערער על הצו בפני בית המשפט.  

מכירת דירת מגורים אחרי עיקול בהוצאה לפועל

מכירת דירת מגורים של חייב שעוקלה לאחר שלא שילם את החוב, תעשה רק בתנאי שלחייב ולבני משפחתו הגרים עמו נמצא סידור מגורים חלופי וחלפו 30 ימים מאז שנרשם העיקול בלשכת רישום המקרקעין.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.