www.what2do.co.il

ערעור על צו עיקול רכוש, מהו התהליך להגשת ערעור?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ערעור על צו עיקול רכוש, מהו התהליך להגשת ערעור?

כאשר חייב אשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל אינו משלם את החוב ולא פועל להסדרתו במסגרת צו תשלומים, יכול רשם ההוצאה לפועל להטיל עיקול על המיטלטלין שלו, שהוא רכוש שאינו דירה או מקרקעין, ולמכור אותו לצורך פירעון חובותיו לנושים.

 

לאחר מתן צו עיקול מיטלטלין אחראי מנהל לשכת ההוצאה לפועל על ביצוע העיקול. צו עיקול מסמיך את מנהל הלשכה לעקל את הרכוש, להוציאו או להשאירו במקום הימצאו, לפרוץ לכל מקום, שבו נמצאים או עשויים להימצא נכסיו של החייב ולעקל אותם ובסמכותו להתגבר על התנגדות לביצוע ההליך.

 

חייב שהוטל עיקול על רכושו ורוצה לבטל אותו, רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לביטול צו עיקול, במקרה שהבקשה נדחתה, החייב יכול להגיש ערעור על ההחלטה ולבקש מבית משפט השלום רשות לערער על צו עיקול שהוצא על רכושו.

 

הגשת ערעור ללא צורך בקבלת רשות

 

במקרים מסוימים ניתן להגיש ערעור ללא צורך בקבלת רשות מבית המשפט. החייב רשאי להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט אם הרשם העניק רשות לערער בגוף ההחלטה עצמה, או כאשר מקור החוב הוא בענייני משפחה, כמו במקרה של חוב מזונות.

 

חייב המעוניין לבטל את הצו נדרש לפעול במהירות, במסגרת פרקי הזמן שנקבעו בהחלטות הרשם או בחוק הוצאה לפועל. אם החייב לא ביצע שום פעולה בתיק כגון: התנגדות לביצוע שטר, טענת פרעתי, התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בקשה לחקירת יכולת, ואף איחר בהגשת בקשה או ערעור, הוא יכול להגיש בקשה להארכת מועד.

 

הבקשה להארכת מועד נחוצה כדי להמשיך ולפעול בתיק ההוצאה לפועל הפתוח ולהימנע מנקיטת הליכים נוספים נגד החייב. כמו כן, הגשת ערעור על צו עיקול רכוש אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי, כך שניתן לעקל את מיטלטליו של החייב גם אם הוא מגיש ערעור או בקשת רשות ערעור. לכן כאשר חייב מעונין לעכב את ההליכים עד לסיום הדיון בערעור, עליו להגיש גם בקשה לעיכוב הליכים לרשם או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.

 

היכן מוגש ערעור על החלטת הרשם?

 

אם מקור החוב בתיק הוצאה לפועל הוא בענייני משפחה, על החייב להגיש ערעור לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים ממועד המצאת הצו או ההחלטה. אם הצו או ההחלטה ניתנו בנוכחות החייב, עליו להגיש את הערעור תוך 15 ימים ממועד מתן הצו או ההחלטה.

 

אם הרשם נתן רשות ערעור בגוף הצו עצמו, על החייב להגיש ערעור על צו עיקול רכוש לבית משפט השלום. את הערעור עליו להגיש בתוך 20 ימים ממועד המצאת הצו או ההחלטה. אם ההחלטה או הצו ניתנו בנוכחות החייב, עליו להגישו בתוך 20 ימים ממתן ההחלטה או הצו.

 

במקרה שהרשם לא נתן רשות ערעור, על החייב להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים ממועד המצאת הצו או ההחלטה. אם ההחלטה או הצו ניתנו בנוכחותו עליו להגיש את הבקשה בתוך 20 ימים ממתן ההחלטה או הצו. אל הערעור יש לצרף העתק מההחלטה או מהצו של הרשם, העתק של כל מסמך שעליו הערעור מסתמך ותצהיר לאימות העובדות. בית המשפט יכול על פי שיקול דעתו לאשר את ההחלטה או הצו לבטל או לשנות אותם.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.