www.what2do.co.il

תשלום מלוא החוב וסגירת תיק בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תשלום מלוא החוב וסגירת תיק בהוצאה לפועל

טרם נקיטת הליכי הוצאה לפועל, על הזוכה למסור אזהרה לחייב אודות פתיחת התיק והדרישה לתשלום תוך זמן קצוב. חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל ומעוניין להסדיר את מלוא החוב, יכול לשלם את הסכום הקבוע באזהרה, באמצעות לשכת הוצאה לפועל, בבנק הדואר, ישירות לזוכה או לעורך דינו של הזוכה.

 

אם החייב שילם את מלוא החוב תוך פרק הזמן הקבוע במכתב האזהרה, הזוכה לא יוכל לנקוט הליכי גבייה נגד החייב, כמו: עיקולים, צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד, והתיק ייסגר. חייב שאינו יכול לשלם את החוב במלואו, רשאי להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם הוצאה לפועל, בתוך תקופת האזהרה.

 

לשם הסדרת החוב, החייב יכול לפנות ללשכת הוצאה לפועל שבה מתנהל התיק, על פי הרשום במכתב אזהרה שנשלח אליו, ולשלם את מלוא הסכום בקופה. לחלופין ניתן להסדיר את החוב בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום. אפשרות נוספת היא לשלם ישירות לזוכה או לעורך דינו.

 

התיק ייסגר באופן אוטומטי לאחר ביצוע התשלום

 

לאחר הסדר התשלום בלשכת ההוצאה לפועל או בבנק הדואר, תיק הוצאה לפועל ייסגר באופן אוטומטי תוך ימים ספורים ממועד התשלום. לאחר כחודש ימים ממועד התשלום, יש לוודא מול לשכת ההוצאה לפועל שהתיק נסגר ושלא נשארה יתרה לתשלום. אם מסיבה כלשהי התיק לא נסגר בחלוף חודש, ניתן להגיש בקשה לסגירת תיק.

 

את הבקשה לסגירת תיק החייב נדרש להגיש בלשכת ההוצאה לפועל, רק לאחר פירעון מלא של החוב, על גבי טופס 231 ולסמן סעד מספר 71, זאת בצירוף קבלה על התשלום ומסמכים רלוונטיים נוספים, כמו צילום המחאה, תדפיס חשבון וכדומה.

 

אחריות הזוכה להודיע על פירעון החוב ללשכת הוצאה לפועל

 

במקרה שבו החייב שילם את חובו ישירות לזוכה או לעורך דינו, הזוכה נדרש להודיע על כך ללשכת הוצאה לפועל, תוך שבעה ימים מהמועד שבו קיבל את התשלום, ולהגיש בקשה לסגירת התיק. חייב שמעוניין לשלם את החוב, אך מסוגל לשלם רק חלק ממנו, נדרש להגיש בקשה לחקירת יכולת או בקשה לפריסת החוב לתשלומים. פרט לחוב בתיק מזונות, שבו אין אפשרות להגיש בקשה לצו תשלומים.

 

לאחר ביצוע התשלום החלקי, יבוטל ההליך הספציפי הקשור לחוב, כמו ביטול צו הבאה, ביטול צו מאסר, ביטול עיקול וכדומה, אך התיק לא ייסגר. במקרה שההליך לא בוטל מסיבה כלשהי, ניתן להגיש בקשה לביטול ההליך בלשכת הוצאה לפועל.


הסדר פשרה על תשלום החוב

 

כאשר חלק מהסכום שולם ישירות לזוכה או לעורך דינו, על הזוכה להודיע על כך ללשכת הוצאה לפועל תוך שבעה ימים ממועד התשלום. כמו כן יכולים הצדדים להגיע להסדר פשרה על תשלום החוב או חלק ממנו, ובמקרה כזה על הזוכה להודיע ללשכה על ההסדר והודעה זו תביא לעיכוב ההליכים נגד החייב, כל עוד הזוכה לא הודיע על הפרת ההסדר על ידי החייב.

 

עיכוב הליכים הוא השהייה זמנית של כל ההליכים המתנהלים בתיק, ולאחר שהרשם מורה על עיכוב ההליכים, לא ניתן לבצע צווים והליכי הוצאה לפועל אחרים שננקטו נגד החייב, כמו: צו עיכוב יציאה מהארץ, צו מאסר, הגבלות על החזקה ושימוש בדרכון או ברישיון נהיגה, הטלת עיקולים על מקרקעין, וכדומה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.